Feladatok

Tesztkérdések

 1. A tőkeszámla háromszereplős gazdasági modellben:

  a) I=Y-C-G-X-IM
  b) I=SV+SH+SÁ+SK
  c) I=C+Y+G
  d) I=SV+SÁ+SH

 2. Árupiacnak nevezzük

  a) a fogyasztási javak piacát
  b) a tőkejavak piacát
  c) azt a piacot, ahol a háztartások vásárolnak
  d) az a) és a b) együt

 3. A kibocsátás rövid távon függ:

  a) a tőkemennyiségtől
  b) munkaráfordítástól
  c) mindkettőtől
  d) egyiktől sem

 4. A deviza

  a) egy ország pénze a nemzetközi forgalomban
  b) külföldi valutára szóló követelés
  c) egy ország pénzének piaci ára más valutában kifejezve
  d) egyik sem a fentiek közül

 5. Nyitott tőkepiacú gazdaságban a pénzkínálat alakulását nem befolyásolja

  a) központi bank nyílt piaci műveletei
  b) a külföldi kamatláb
  c) a tartalékráta
  d) a refinanszírozási kamatláb változása


Igaz-hamis állítások

 1. A kamatláb növekedése közvetlenül hat az árupiaci egyensúlyi jövedelemre.
 2. M1 az azonnal felhasználható pénz
 3. A magasabb bér mindig csökkenti a munkanélküliek számát
 4. A kamatláb növekedése növeli a beruházási keresletet és így keresleti inflációt okoz
 5. ÁFA esetén az adófizető az elért jövedelme alapján fizet

 

Definíciók

 1. Adó
 2. Okun-törvénye

 

Számítási és geometriai feladatok

 1. Egy gazdaságban a lakosok minden újabb jövedelemegység 10%-át takarítják meg. Az autonóm fogyasztás 150 egység. A beruházási kereslet autonóm része 125 jövedelemegység. A kamatláb egységnyi változása a beruházási keresletet 10 egységgel változtatja meg. Az ország pénzkereslete MD=0,3Y-20i, a pénzkínálat MS=400, az árszínvonal 2.

  a) Mekkora az egyensúlyi jövedelem?
  b) Mekkora a fogyasztás és a beruházás?
  c) Mekkora az egyensúlyi kamatláb?
  d) Írd fel a makrokeresleti függvényt!


 2. Egy ország hazai árszínvonala 187,5, kereskedelmi partnereik átlagos árszínvonala 2,5. Az ország valutájának nominális árfolyama: e=75Ft/$.

  a) Mekkora az ország valutájának reálárfolyama?
  b) A külfödi partnerek átlagos árszínvonala 20%-kal megnövekedett. Mekkora az új reálárfolyam?
  c) Hogyan kellene módosulnia a nominális árfolyamnak, ha az a) pontban kiszámított reálárfolyamot szeretnénk biztosítani?
  d) Tegyük fel, hogy a külföldi árszint változatlan maradt, viszont a belföldi 20%-kal megnövekedett. Mekkora az új reálárfolyam?
  e) Most hogyan kellene változnia a nominális árfolyamnak, hogy a reálfolyam ne változzék?


 3. Rögzített árfolyamrendszerű, nyitott ország a hazai valuta 1%-os leértékelése a keresleti oldalról 1,5%-os, míg a költségoldalról 0,9 %-os belföldi inflációt okoz. A központi bank az ország gazdaságpolitikai stabilitása érdekében kénytelen saját valutáját 5%-kal leértékelni.

  a) Mekkora a nominális árfolyam növekedése révén bekövetkező hazai infláció?
  b) Hogyan változik az árfolyam-növekedés miatt a reálárfolyam?

- megoldások -

- vissza a tematikához -