Az elmúlt 10 év felvételi feladataiból

Bölcsész

Tesztfeladatok

 1. Kitől származnak az alábbi idézetek?

  "A kulák kulák marad listával és lista nélkül is."

  "Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes, magyar, demokratikus kormányt."

 2. Nevezze meg pontosan 1956 őszén pontosan mikor történtek az alábbi események

  a. Rajk László újratemetése
  b. Sztálin szobor ledöntése
  c. Vérengzés a parlament előtt
  d. Mosonmagyaróvári sortűz
  e. Köztársaság téri pártház ostroma
  f. Mindszenty rádióbeszéde
  g. Nagybudapesti Központi Munkástanács megalakulása
  h. Nagy Imre és társai elhagyják a jugoszláv nagykövetséget

 3. Magyarországnak a 20. sz-ban kétszer is megváltozott a fizetőeszköze, mikor és mi lett a neve?

 4. Párosítsa össze a magyar és egyetemes történeti eseményeket időpontjaik szerint!

  a. új gazdasági mechanizmus bevezetése
  b. koreai háború kezdete
  c. Nagy Imre kizárása az MDP-ből
  d. Kennedy gyilkosság
  e. általános amnesztia az 1956-os forradalom részvevőinek
  f. Csehszlovákia megszállása
  g. Téeszesítés befejezése
  h. Varsói Szerződés aláírása
  i. Elnöki Tanács felállítása
  j. Berlini fal felépítése

Esszékérdések

 1. Ismertesse a Kádár-rendszer konszolidációját az 1956-os forradalom utáni megtorlástól a 60-as évek közepéig!


Jogász

Tesztfeladatok

 1. A fordulat éve

  a. Mikor tartották meg a kommunista és szociáldemokrata pártok úgynevezett egyesülő kongresszusát?
  b. Hogy hívták pontosan az újonnan létrejött pártot?
  c. Ki volt az elnöke?
  d. Ki volt a főtitkára?
  e. Mi volt ugyanezen hónap fontos egyházellenes intézkedése?

 2. Nemzetiségi írósors a 20. sz-ban

  Olvassa el az alábbi idézetet és válaszoljon a kérdésekre!

  "Lekonyult fejjel járok, és némán, és ha lehet ki sem mozdulok az emberek közé. Vak, süket és mozdulatlan gettóélet ez mindenképpen: a jogfosztott emberek szégyen- és félelemterhes élete. És az ok? Egyetlen tény, vádak vádja: magyarságom."

  a. Ki a részlet írója
  b. Melyik politikai program hatását mutatja be?
  c. Mikor hirdették meg azt a programot?
  d. Kinek a rendeleteit valósították meg a programpontok?
  e. Mi volt a célja ezeknek az intézkedéseknek?

Esszékérdések

 1. Ismertesse Magyarország főbb politikai eseményeit az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulásától a 2. Köztársaság kikiáltásáig!

Gazdasági

Tesztfeladatok

 1. a. Mikor tartották az első nemzetgyűlési választásokat Magyarországon a második világháború befejezése után?
  b. Ki kapott megbízatást a kormányalakításra?
  c. Milyen pártállású volt?
  d. Meddig töltötte be ezt a tisztséget?
  e. Ki követte őt a miniszterelnöki székben?

 2. Nagy Imre

  a. Melyik minisztériumot vezette az Ideiglenes Nemzeti Kormányban?
  b. Mettől meddig volt először miniszterelnök?
  c. Kit követte őt a kormány élén?
  d. Ki követte a kormány élén?

 3. Nagy Ferenc

  a. Mikor vette át a kormány irányítását?
  b. Ki volt a kormány külügyminisztere?
  c. Mely pártok részvételével alakult meg a Baloldali Blokk?
  d. Ki alakított kormányt Nagy lemondatása után?

Esszékérdések

 1. Ismertesse Magyarország politikai és gazdasági helyzetét a Dinnyés-kormány megalakulásától az egypártrendszer uralomra jutásáig!
 2. Ismertesse Magyarország történetét 1949 tavaszától 1955 tavaszáig!
 3. Ismertesse a magyar gazdaság alakulását, szerkezetét 1951 és 1965 között!

- megoldások -

- vissza -