Feladatok


Mennyiségi összehasonlítás

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a) A vas kiválásának hőmérséklete.
  b) A króm kiválásának hőmérséklete.

 2. a) Az andezit szilícium-dioxid tartalma.
  b) A diorit szilícium-dioxid tartalma.

 3. a) A vas kiválási hőmérséklete.
  b) Az ón kiválási hőmérséklete.

 4. a) Az arany kiválási hőmérséklete.
  b) Az urán kiválási hőmérséklete.

 5. a) A bazalt SiO2 tartalma.
  b) A gabbró SiO2 tartalma.

 6. a) A gránitot felépítő ásványok száma.
  b) A mészkövet felépítő ásványok száma.

 7. a) A színesfémek ércásványainak kiválási hőmérséklete.
  b) A nehézfémek ércásványainak kiválási hőmérséklete.

 8. a) A diorit szemcsemérete.
  b) Az andezit szemcsemérete.

 9. a) A konglomerátum szemcsemérete.
  b) A breccsa szemcsemérete.

 10. a) A lösz szemcsemérete.
  b) Az agyag szemcsemérete.

Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. Szerves eredetű üledékes kőzet a(z):

  a) agyag.
  b) lösz.
  c) homokkő.
  d) kőolaj.

 2. Átalakult kőzet a:

  a) csillámpala.
  b) márvány.
  c) gneisz.
  d) diorit.

 3. Üledékes kőzet a:

  a) bauxit.
  b) barnaszén.
  c) gipsz.
  d) kőolaj.

 4. Mélységi magmás kőzet a:

  a) riolit.
  b) gabbró.
  c) dácit.
  d) diorit.

 5. Vulkáni kiömlési kőzet a(z):

  a) andezit.
  b) szienit.
  c) trachit.
  d) diorit.

 6. Melyik érc válik ki a magma maradékból?

  a) Ón.
  b) Réz.
  c) Ezüst.
  d) Króm.

 7. Vegyi üledékes kőzet a:

  a) homokkő.
  b) mészkő.
  c) konglomerátum.
  d) kálisó.

Négyféle és ötféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. üledékes kőzetek
B. magmás kőzetek
C. mindkettő
D. egyik sem

 1. Az aprózódás jelentős szerepet játszik kialakulásuknál.
 2. Átalakult kőzetek lepusztulásával és felhalmozódásával is keletkezhetnek.
 3. Elpusztult növényi és állati maradványokból is keletkezhetnek.
 4. Képződésükben a belső erőknek is szerepük van.
 5. Képződésükben külső erőknek is szerepük van.
 6. Képződésükben a magas nyomásnak és a nagy hőmérsékletnek is szerepe van.
 7. Ebbe a csoportba tartozik a zöldpala.
 8. Ebbe a csoportba tartozik a riolittufa.


Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. A mészkő mindig szerves eredetű - mészvázas állatok maradványaiból keletkező - üledékes kőzet.
 2. A lateritbauxit mindig a felszínen található, legfeljebb vékony talajréteg fedi.
 3. A karsztbauxit a mészkő, dolomit oldása után visszamaradt vörös agyagból származik.
 4. A karsztbauxit csak a mainál melegebb éghajlat alatt keletkezett.
 5. A szenesedés folyamatához kis mennyiségű oxigénre is szükség van.
 6. A kőolaj a nagy nyomás hatására lefelé, a földgáz pedig felfelé vándorol a kőzetburokban.
 7. A riolit SiO2 tartalma kisebb, mint az andezité.
 8. Az andezit vulkáni kiömlési kőzet, melynek több mint 65 %-át különböző szilikátok alkotják.
 9. A lösz a jég környéki területeken végbemenő aprózódásból származó törmelékes üledékes kőzet.

  Az alábbi állítások egy-egy kőzetre vonatkoznak. Írja az állítás után a megfelelő kőzet nevét!

 10. Általában rózsaszínű, nagy keménységű mélységi magmás kőzet.
 11. Általában hatszögű oszlopokban megszilárduló vulkáni kiömlési kőzet.
 12. A Visegrádi-hegység, a Börzsöny és a Mátra jellegzetes kőzete.
 13. A Bükkalján és a Mátraalján bányászott kis fűtőértékű energiahordozónk.
 14. Kálcium-magnézium-karbonát.
 15. A jégkorszak idején leülepedő porból keletkezett törmelékes üledékes kőzet.
 16. A mészkő átalakulásával létrejött metamorf kőzet.
 17. Nagyméretű, lekerekített kavicsokból összecementált törmelékes üledékes kőzet.
 18. A Zempléni hegységben jellemző, savanyú vulkáni kiömlési kőzet.
 19. Elpusztult tengeri élőlények oxigénszegény környezetben történő bomlásával keletkezett energiahordozó.

- megoldások -

- vissza -