3. HÉT: KŐZETEK ÉS KÉPZŐDÉSI KÖRÜLMÉNYEIK. ÁSVÁNYKINCSEK ÉS ENERGIAHORDOZÓK


Sárfalvi-Tóth: Földrajz I. 74 - 77. oldal
Nemerkényi: Általános természetföldrajz 57 - 68. oldal


Alapfogalmak

Ásványok

Az ásványokat kémiai összetételük szerint rendszerezik. A rendszeres ásványtan a következő nagy csoportokba sorolja az egyes ásványokat:

  1. Terméselemek
  2. Szulfidok
  3. Oxidok, hidroxidok
  4. Szilikátok
  5. Foszfátok
  6. Szulfátok
  7. Karbonátok, nitrátok, borátok
  8. Halogenidek
  9. Szerves ásványok

Az ásványok önmagukban csak speciális képződési feltételek között jönnek létre, túlnyomórészt kőzeteket alkotva jelennek meg, ezeket kőzetalkotó ásványoknak nevezzük. A mintegy 2000 ásványból csak kb. 200 kőzetalkotó ásvány. A kőzetekben döntő mennyiségben előforduló ásványokat lényeges elegyrészeknek, a ritkábban fellépő ásványokat pedig járulékos elegyrészeknek nevezzük.

Magmás kőzetalkotók:

Üledékes kőzetalkotók:

Metamorf kőzetalkotók:

Kőzetek

A kőzeteket képződésük szerint három fő csoportba sorolják:

I. Magmás kőzetek

Savanyú Semleges Bázisos, ultrabázisos
SiO2 tartalom 72% 66% 65% 57% 48% 54% 41%
Mélységi magmás kőzetek Gránit Granodiorit Szienit Diorit Gabbró Nefelinszienit Peridotit
Vulkáni kiömlési kőzetek Riolit Dácit Trachit Andezit Bazalt Fonolit Pikrit

1. táblázat: A magmás kőzetek rendszere

II. Üledékes kőzetek

Mechanikai elegyrészekből álló üledékes kőzetek szemcsenagyság szerint:
durva kavics
(pszefit)
homok
(pszammit)
agyag
(pélit)
pl.: konglomerátum, breccsa pl.: homokkő, lösz Pl.: agyag-kőzetek, bauxit

Kémiai elegyrészekből álló üledékes kőzetek összetétel szerint:
karbonátok kovakőzetek sókőzetek (evaporitok) foszfátok üledékes vasérc,
mangánérc,
szulfid telepek
pl.: mészkő,
dolomit,
márga
pl.: kvarcit,
gejzirit, tűzkő,
diatomaföld
pl.: kősó,
kálisó,
gipsz,
anhidrit
pl.: foszforit -

Szerves (organikus) üledékes kőzetek eredet szerint:
kőszén kőolaj, földgáz

2. táblázat: Az üledékes kőzetek rendszere

III. Metamorf (átalakult) kőzetek

Kiindulási kőzet Átalakult kőzet
agyagos kőzetek agyagpala, csillámpala, fillit
karbonátos kőzetek márvány, szkarn
homokos kőzetek kvarcpala, kvarcit
magmás kőzetek szaruszirt, kloritpala, gneisz

3. táblázat: A metamorf kőzetek

A geológia, az ásványok, kőzetek iránt érdeklődők további hasznos információkat és linkeket találnak:

Rengeteg hasznos információ és érdekesség található a természet- és társadalomföldrajz köréből az angol nyelvű www.internetgeographer.co.uk oldalon.

- feladatok -

- archívumi feladatok -

- versenyfeladatok -

- vissza a tematikához -