ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIA - 1. rész

3. hét

 1. Az érzékelés és az észlelés fogalma
 2. Az észlelt és a valóságos világ viszonya
 3. Szignáldetekciós elmélet
 4. A látás
 5. A hallás
 6. Szaglás
 7. Ízlelés
 8. Tapintás
 9. Egyéb testérzékletek

4. hét

 1. Az észlelés
 2. A percepció elméletei
 3. Alakészlelés
A fejezethez kapcsolódó tesztkérdéseket a negyedik heti anyag végén találhatjátok meg!

Az érzékelés és az észlelés pszichológiája

 1. Az érzékelés és az észlelés fogalma
  Érzékelés = szenzáció, észlelés = percepció (a fogalmak elkülönítése: Reid, 1700-as évek)
  Az érzékszervek fizikai rendszerek, melyek az kívülről, vagy belülről érkező információkat elektrokémiai kódokra fordítják le.
  Érzéklet = olyan idegi információ, mely az érzékszervektől érkezik az agyhoz (itt zajlik a percepció folyamata).
  Az észlelést agyi kognitív folyamatok határozzák meg, melyeket különböző szubjektív faktorok befolyásolnak.

 2. Az észlelt és a valóságos világ viszonya
  A kutatók arra törekszenek, hogy az talált összefüggéseket függvények segítségével fejezzék ki.

  1. Az észlelés "ténye" avagy az abszolút küszöb problémája
   Abszolút küszöb/ingerküszöb = az a legkisebb inger, amit az érzékszerv képes felfogni. (érzékleti modalitásonként változik az értéke, de a modalitáson belül nem) - az az ingerintenzitás, amit a bemutatott esetek 50%-ában észlelünk.
   Alsó küszöb = mekkora ingert észlelünk már
   Felső küszöb = mekkora ingert észlelünk még (fájdalomküszöb)
   Észlelési tartomány = a két küszöb közötti rész

  2. A diszkrimináció kérdése: a különbségi küszöb
   Különbségi küszöb/éppen érzékelhető különbség = a két inger közötti legkisebb észrevehető különbség (az az eltérés, amit az esetek 50%-ában észlelünk). Egyénenként és érzékszervenként is változik a nagysága.
   Weber tört értelmezése: minél erősebb az inger, annál nagyobb módosítás kell benne, hogy észleljük a különbséget.

 3. Szignáldetekciós elmélet
  Figyelembe veszi az észlelést torzító tényezőket is, szemben a klasszikus pszichofizikával.
  4-féle inger-válasz kombináció létezik így:
  1. van inger + van válasz -> találat
  2. van inger + nincs válasz -> kihagyás
  3. nincs inger + van válasz -> téves riasztás
  4. nincs inger + nincs válasz -> helyes kihagyás
  a 2. és 4. lehetőséget a klasszikus pszichofizika nem kezeli.

 4. A látás
  A látás vizuális rendszerei: csapok (nappali látás), pálcikák (szürkületi látás)
  1. Színlátás
   A látható fény tartománya: 400-700nm
   A fény hullámhossza: színárnyalat (az idegrendszer reakciója az adott hullámhosszra)
   A hullámhossz amplitúdója: a fény észlelt intenzitása, világosság (a pálcikák érzékenyebbek rá)
   Telítettség: a szín élénksége, gazdagsága
   Additív színkeverés: különböző hullámhosszú fények keverése
   Szubtraktív színkeverés: a tárgyról visszaverődő és azon elnyelődő fény hullámhosszainak különbsége

  2. Színlátáselméletek
   1. Háromszínelmélet (Young-Helmholtz elmélet): az idegrendszerben 3 féle csap, mindegyik eltérő fotopigmenttel rendelkezik (bizonyíték: a színlátás zavarai, színvakság pl.)
   2. Hering-féle ellenfolyamat elmélet: egy neuron felelős a komplementer színek észleléséért, ennek megfelelően ingerlésekor aktivitása a színnek megfelelően nő, vagy csökken (bizonyíték: az utókép jelensége)
   3. Hurvich és Jameson összekapcsolta a fentieket: a retina szintjén a háromszínelmélet működik inkább, míg magasabb rendű területeken az ellenfolyamatok.

 5. A hallás
  A hang pszichológiai észlelését befolyásolják:
  1. Amplitúdó: a hang intenzitását, a hangosságélményt adja (minél nagyobb az amplitúdó, annál hangosabb). Mértékegysége a decibel.
  2. Frekvencia: a hangmagasság alapja, mértékegysége a hertz.
  3. Hangminőség, hangszín: az alaphang frekvenciáját kiegészítő felharmonikusok adják

 6. 1. A hangmagasság-észlelés helyelmélete (Békésy-féle elmélet)
      A szőrsejtek elhelyezkedésüktől függően érzékenyek specifikus frekvenciákra.

  2. A frekvenciaelmélet (sortűzelmélet, Wever, 1970)
      A szőrsejtek nem egyenként, hanem csoportokban működnek, mert a hanghullám
      frekvenciájának kódolására egy neuron nem tudna elég gyorsan kisülni.

  3. A hanglokalizáció
      A két fülbe a hang időbeli eltéréssel és eltérő intenzitással érkezik, így határozható meg,
      honnan jön a hang.

 7. Szaglás
  A szaglószerv kémiai ingerekkel működik: zsírban, vagy vízben oldódó molekulák hozzák ingerületbe.
  Amoore 7 alapszagot különböztet meg.
  Anozmia: szag érzés hiánya

 8. Ízlelés
  Az ízészlelés feltétele, hogy az ízlelt anyag közvetlen kapcsolatba kerüljön az ízlelés receptoraival, a kontaktoreceptorokkal.
  4 alapvető éa 2 járulékos ízminőség van: édes, sós, keserű, savanyú, + szappaníz, fémes íz.
  Az ízérzékenység a korral változik.

 9. Tapintás
  Exterocepció: külső ingerek észlelése
  Propriocepció: a saját test észlelése

  1. A fájdalom
   Alapvető túlélési funkciója van.
   Összetevői: szenzoros és affektív komponens.
   Melzak: kapu-kontroll elmélet - az agyi kognitív és érzelmi tartalmak befolyásolják, hogy milyen intenzíven továbbítódik a fájdalom.
   Kulturálisan és egyénenként is eltér, hogy mit észlelünk fájdalomként.

 10. Egyéb testérzékletek
  Kinesztézis: testrészeink egymáshoz képesti helyzetének észlelése.
  Vesztibuláris érzékelés: egyensúlyérzékelés, a fej relatív helyzetének és a test térbeli mozgásának érzékelése.

- versenyfeladat -

- vissza a tematikához -