Platón 2.

Feladatok

  1. Sorold fel az Államban szereplő három társadalmi osztályt, és párosítsd hozzájuk a megfelelő lélekrészeket, ill. erényeket!
  2. Mi jellemzi a filozófus-királyt?
  3. Miért a dialektika válik az egyetlen megbízható tudománnyá az Államban?
  4. Magyarázd meg, miért van a jó ideája túl a léten!
  5. Milyen különbséget állapít meg Platón tudás és vélemény között?
  6. Hasonlítsd össze a megismerés fokozatait a vonal- és a barlanghasonlatban!
  7. Írd le az államformák hanyatlásának állomásait Platón szerint! A felsorolást indokold is!
  8. Hol helyezkedik el a művészet az Állam nevelési rendszerében? Válaszodat az ideatan függvényében indokold!
  9. Vesd össze a létezőről szóló preszókratikus tanításokat (Hérakleitosz és Parmenidész) az Államban olvasható ideatannal!

- lépések és megoldások -

- versenyfeladat -

- olvasmányjegyzék -

- vissza a tematikához -