Felvételi feladatok az előző évekből

1. Négyféle asszociáció (1995)

A = Újidő
B = Középidő
C = Mindkettőre vonatkozik
D = Egyikre sem vonatkozik.

 1. A kaledóniai és a variszkuszi hegységképződés ekkor zajlott le.
 2. A mai földrészek kialakulásához vezető kontinensvándorlás kezdete.
 3. Az Eurázsiai- és Pacifikus-hegységrendszer kialakulásának fő időszaka.
 4. Az első szárazföldi növények megjelenése.
 5. A hazai barnakőszén (Északi-középhegység, Vértes, Gerecse, Ajka) ekkor képződött.
 6. Két és félszer annyi időt ölel fel, mint a másik.
 7. Ekkor alakult ki a kőzetlemezek mai eloszlása.
 8. A kiscelli agyag és a hárshegyi homokkő ekkor képződött.

2. Többszörös választás (1996)

 1. A Variszkuszi-hegységrendszer tagja.

  a. Fekete-erdő
  b. Skandináv-hegyvidék
  c. Rodope
  d. Kaukázus

 2. A Gondvána részei voltak.

  a. Ausztrália
  b. Madagaszkár
  c. Antarktisz
  d. Dekkán

 3. A középidő időszakai.

  a. jura
  b. perm
  c. triász
  d. eocén

3. Relációanalízis (1996)

A jégkorszakban Észak-Amerikában délebbre húzódott a jég, mint Európában, mert az Észak-atlanti-áramlás fűtötte Skandinávia partvidékét.

4. Mennyiségi összehasonlítás (1997)

a. A Pangea kialakulása óta eltelt idő.
b. A Panthalassza kialakulása óta eltelt idő.

5. Fogalommagyarázat (1999)

A földtörténeti Óidő végére kialakult, a Föld összes szárazföldjét egyesítő őskontinens:

6. Relációanalízis (1999)

Az élőlények a kambrium vége felé kapaszkodtak ki a szárazföldre, mert addigra alakult ki az élővilágot a káros sugaraktól megvédő ózonréteg.

7. Igazságkeresés (2000)

 1. A földtörténeti Óidő három nagy hegységképződése közül a variszkuszi volt az utolsó.
 2. A variszkuszi hegységképződés a Föld összes szárazföldjét eggyé forrasztotta.
 3. A Német-középhegység a Kaledóniai-hegységrendszer maradványa.
 4. A kréta időszakban Észak- és Dél-Amerika összekapcsolódott egymással.
 5. Az Appalache déli része a Kaledóniai-hegységrendszerhez tartozik.
 6. A Pangea a triász időszak kezdetén még egységes volt.
 7. Az Atlasz-hegység az Eurázsiai-hegységrendszer része.

8. Többszörös választás (2001)

 1. A Kaledóniai-hegységrendszer része:

  a. Skócia hegységei.
  b. Urál.
  c. Appalache-hg. északi része.
  d. Appalache-hg. déli része.

 2. A középidőben lezajlott földtörténeti esemény:

  a. a Variszkuszi-hegységképződés fő fázisa.
  b. az Atlanti-óceán medencéjének kialakulása.
  c. a barnakőszén-képződés zöme.
  d. Afrika és Dél-Amerika szétválása.

 3. A Variszkuszi-hegységrendszer része:

  a. Skandinávia hegységei.
  b. Nagy-Vízválasztó-hegység.
  c. Pireneusok.
  d. Fok-hegység.

- megoldások -

- vissza -