FELADATOK


Feleletválasztás

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!

 1. A Pangea feldarabolódásának kezdete

  A. óidő, karbon időszak
  B. óidő, perm időszak
  C. középidő, triász időszak
  D. középidő, jura időszak
  E. középidő, kréta időszak

 2. A Kaledóniai hegységképződés fő időszaka

  A. kambrium
  B. ordovicium
  C. szilur
  D. devon
  E. karbon

 3. Melyik hegységrendszerhez tartozik az Appalache déli része?

  A. kaledóniai
  B. variszkuszi
  C. pacifikus
  D. eurázsiai

 4. Mikor alakultak ki az első élő sejtek a földön?

  A. 4,6 milliárd éve
  B. 3,5 milliárd éve
  C. 3 milliárd éve
  D. 2 milliárd éve
  E. 1 milliárd éve

 5. Melyik a helyes sorrend?

  A. karbon, ordovicium, devon, szilur, kambrium, perm
  B. karbon, ordovicium, szilur, devon, kambrium, perm
  C. ordovicium, kambrium, szilur, devon, karbon, perm
  D. kambrium, ordovicium, szilur, devon, karbon, perm
  E. kambrium, ordovicium, szilur, karbon, devon, perm

 6. Melyik a harmadidőszak utolsó kora?

  A. oligocén
  B. pliocén
  C. pleisztocén
  D. miocén
  E. eocén

 7. Mikor jelent meg az állatoknál a szilárd váz?

  A. a kambriumban
  B. a szilurban
  C. a devonban
  D. a karbonban
  E. a permben

 8. Mikor jelentek meg a halak?

  A. a kambriumban
  B. a szilurban
  C. a devonban
  D. a karbonban
  E. a permben

Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. A Variszkuszi hegységrendszer tagja

  a. Skandináv hegység
  b. Appenninek
  c. Andok
  d. Börzsöny

 2. A Kaledóniai hegységrendszer tagja

  a. Skócia hegységei
  b. Francia középhegység
  c. Kelet-Grönland hegységei
  d. Appalache déli része

 3. Az óidőben történt

  a. A növények meghódítják a szárazföldet
  b. Laurázsia és Gondwana ütközése
  c. A Kaledóniai hegységképződés
  d. A madarak megjelenése

 4. A középidőben történt

  a. Jelentős mértékű eljegesedés
  b. a hüllők elterjedése az egész Földön
  c. A Variszkuszi hegységképződés befejező szakasza
  d. Az Eurázsiai hegységképződés kezdete

 5. Az újidőben történt

  a. A Pacifikus hegységrendszer kialakulásának fő szakasza
  b. Az emlősök megjelenése
  c. Több jégkorszak kialakulása
  d. Az őshüllők kihalása


Négyféle és ötféle asszociáció


A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. óidő
B. középidő
C. mindkettő
D. egyik sem

 1. Ekkor alakultak ki az ősmasszívumok.
 2. Ekkor kezdődött a fiatal lánchegységek felgyűrődése.
 3. A Variszkuszi hegységrendszer kialakulásának időszaka.
 4. Ekkor keletkezett a barnakőszén jelentős része.
 5. Időtartama meghaladta a 100 millió évet.
 6. Ekkor keletkezett a mecseki feketekőszén.
 7. A Pacifikus hegységrendszer kialakulásának kezdete.
 8. Ekkor keletkezett a kőolaj és földgáz túlnyomó része.
 9. Ekkor vált el Dél-Amerika Afrikától.
 10. Ekkor jöttek létre a mai röghegységek.
 11. Hosszabb, mint az újidő.

A. újidő harmadidőszak
B. középidő
C. mindkettő
D. egyik sem

 1. Tengeri eredetű üledékes kőzetek keletkezésének időszaka.
 2. Több, mint 50 millió évig tartott.
 3. A Skandináv hegység ekkor alakult ki.
 4. Jelentős vulkánosság zajlott ekkor hazánk területén.
 5. A belföldi jégtakaró kiterjedése nagy mértékben megnőtt.
 6. Ekkor keletkezett a dolomit és a mészkő nagy része.
 7. Ekkor alakultak ki a kontinensek mai partvonalai.

A. ősidő
B. előidő
C. óidő
D. középidő
E. újidő

 1. A földtörténet során az első hegységképződés.
 2. Az Atlanti-óceán kialakulásának kezdete.
 3. Az élet megjelenése a Földön.
 4. Az ember megjelenése a Földön.
 5. A Himalája felgyűrődése.
 6. Laurencia és Fennoszarmácia ütközése.
 7. Az ammonitesek virágkora.
 8. Ekkor éltek a trilobiták (háromkaréjú ősrákok).
 9. A mammut elterjedésének időszaka.
 10. Kelet-Grönland hegységeinek kialakulása.
 11. Ekkor éltek a brachiosaurusok.

Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. A földtörténeti óidő három nagy hegységképződése közül a variszkuszi volt az utolsó.
 2. A variszkuszi hegységképződés a Föld összes szárazföldjét eggyé forrassztotta.
 3. Dél-Amerika és Afrika a jura időszak kezdetén váltak el egymástól
 4. A kréta időszakban Észak- és Dél-Amerika összekapcsolódott egymással
 5. Az Appalache déli része a Kaledóniai hegységrendszerhez tartozik
 6. Az Atlasz az Eurázsiai hegységrendszer része
 7. A szárazföldeket az élet csak az előidő legvégén hódította meg
 8. A Variszkuszi hegységképződés összekapcsolta egymással Ős-Európát és Ős-Észak-Amerikát.
 9. A középidő elején csak egyetlen kontinens létezett
 10. A Kaledóniai hegységképződés az óidő végén a Föld kontinenseit egységes szárazfölddé kapcsolta össze.
 11. A földi életre utaló legrégibb nyomok 2,5-3 milliárd évesek
 12. Az élővilág a kambriumban hódította meg a szárazföldet
 13. A Föld kora 4,6 milliárd évre tehető

- megoldások -

- vissza -