FELADATOK 2.

Négyféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. Skandináv-hegység
B. Germán-alföld
C. Pireneusok
D. Egyik sem

 1. A negyedidőszakban keletkezett.
 2. Az Óidőben keletkezett.
 3. A harmadidőszakban alakult ki.
 4. Felszínén jellemzőek a fennsíkok, lekerekített hegyhátak.
 5. Területén vándorkövek emlékeztetnek a jégkorszakra.
 6. Vasérclelőhelyekben gazdag terület.
 7. Az Eurázsiai-hegységrendszer tagja.
 8. A Kaledóniai-hegységrendszer tagja.
 9. A Variszkuszi-hegységrendszer tagja.
 10. Európa két jellegzetes területét bástyaként választja el.


Ötféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. Ősmasszívum
B. Kaledóniai-hegységrendszer tagja
C. Variszkuszi-hegységrendszer tagja
D. Pacifikus-hegységrendszer tagja
E. Eurázsiai-hegységrendszer tagja

 1. Dél-kínai-hegyvidék
 2. Pirin
 3. Atlasz
 4. Elburz
 5. Rajnai-palahegység
 6. Parti-hegység
 7. Skandináv-hegység
 8. Kárpátok
 9. Francia-középhegység
 10. Arab-tábla
 11. Ardennek
 12. Kamcsatkai-hegység
 13. Appalache északkeleti része
 14. Toros-hegység
 15. Dinári-hegység
 16. Pireneusok
 17. Angara-pajzs
 18. Andok
 19. Zagrosz-hegység
 20. Kelet-Grönland hegységei
 21. Urál
 22. Cascade-hegység
 23. Cseh-erdő
 24. Guyanai-hegyvidék


A. Újidő
B. Óidő
C. Középidő
D. Mindháromra vonatkozik
E. Egyikre sem vonatkozik

 1. Hegységek keletkeztek ekkor.
 2. Ásványkincsek keletkeztek ebben az időben.
 3. Ekkor keletkezett a Velencei-hegység.
 4. A fiatal lánchegységek kialakulásának fő időszaka.
 5. A röghegységek kialakulásának ideje.
 6. Az ősmasszívumok kialakulásának ideje.
 7. Az élet megjelenése a Földön.
 8. A vörös homokkő keletkezésének ideje.
 9. Az Eurázsiai-hegységrendszer kialakulásának kezdete.
 10. A Kanadai tóvidék kialakulásának ideje.


A. Urál
B. Andok
C. Himalája
D. Skandináv-hegység
E. Egyikre sem vonatkozik

 1. Kialakulásának fő ideje a kambrium.
 2. Két óceáni kőzetlemez ütközésével keletkezett.
 3. Elsősorban vulkáni kőzetek építik fel.
 4. Az Óidő első felében keletkezett.
 5. Eurázsia és Afrika ütközésével keletkezett.
 6. A Pacifikus-hegységrendszer tagja.
 7. A Kanadai- és a Balti-pajzs ütközésével gyűrődött fel.
 8. Jellemző kőzete az andezit.
 9. Az ősi Európa és az ősi Ázsia ütközése során jött létre.
 10. Kialakulásában jelentős szerepet játszott az óceáni kőzetlemez alábukása.


A. Gondwana
B. Pangea
C. Tethys
D. Panthalassa
E. Egyikre sem vonatkozik

 1. A kambriumban is létezett.
 2. A Kaledóniai-hegységrendszer kialakulásával jött létre.
 3. Az Óidő végére alakult ki.
 4. Óceáni méretű tengeröböl az Óidő végén, a középidő elején.
 5. A triász elején is létező ősóceán.

Mennyiségi összehasonlítás:

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a. Az Ardennek kialakulásának ideje.
  b. A Vogézek kialakulásának ideje.

 2. a. A Dél-kínai-hegyvidék kőzeteinek kora.
  b. Az Arab-félsziget alapkőzeteinek kora.

 3. a. Az Appalache-hegység kora.
  b. A Pamír-hegység kora.

 4. a. A Rila-hegység kora.
  b. A Skandináv-hegység kora.

 5. a. A Hindukus kora.
  b. Az Andok kora.

 6. a. A középidő időtartama.
  b. Az újidő időtartama.

 7. a. A Pangea területe.
  b. Laurázsia területe.

Kakukktojás

Válassza ki a felsorolásból a nem oda illő elemet!

 1. Rajnai-palahegység, Tien-san, Urál, Guyanai-hegyvidék, Rodope, Massiv Central
 2. Ordovicium, Karbon, Szilur, Perm, Triász, Kambrium, Devon
 3. Pamír, Alpok, Pireneusok, Himalája, Altáj, Hindukus, Kaukázus

Egészítse ki a következő mondatokat a számmal jelzett helyeken!

Az Előidő legfontosabb eseménye az (1) ………………..kialakulása. Az Óidő elején (2; szám) ……………….kontinens létezett: (3) ………………., (4) …………………, (5) …………………, (6) ………………………… . A szilur időszakban felgyűrődött a (7) ……………….-hegységrendszer. A karbon - perm időszakban Laurázsia és (8) ………………… ütközésével létrejött az egységes (9) ……………………, amelyet a (10) ……………………… vett körül, keletről pedig egy óriási méretű (11) ……………….. ékelődött belé, amelyet (12) ……………………..-nek neveznek. A jura időszakban megkezdődött a (13) ……………………..-hegységrendszer kialakulása, majd a krétában az (14) ……………………..-hegységrendszer felgyűrődése. A harmadidőszak legfontosabb geológiai eseményei a (15) ………………………… A pleisztocén legfontosabb eseménye a (16) ……………………….

Töltse ki az alábbi táblázat hiányzó részeit!

Hegység Hegységrendszer Mely kőzetlemezek ütközésének eredménye? Mikor alakult ki?
(idő, időszak)
Milyen kőzetek vannak
benne túlsúlyban?
Új-Hebridák 1. 6. 11. 16.
Dinári-hg. 2. 7. 12. 17.
Skandináv-hg 3. 8. 13. 18.
Szudéták 4. 9. 14. 19.
Himalája 5. 10. 15. 20.

- megoldások -

- vissza -