Megoldások

1. D 2. B 3. C 4. A
5. C 6. B 7. A 8. B
9. D 10. B 11. G 12. E
13. J 14. F 15. C 16. H
17. A 18. D 19. I 20. B
21. C 22. A 23. J 24. G
25. D 26. F 27. E 28. C

- feladatok -

- vissza -