Feladatok a 3. és 4. hét anyagából

 1. Sorold fel az érzékszerveket!
 2. Mit nevezünk a percepció folyamatának? Számozással jelöld a helyes sorrendet!
  _ Az agy feldolgozza a szenzoros információt.
  _ Az agy integrálja a szenzoros információt.
  _ Az agy fogadja a szenzoros információt.
  _ Az agy szervezi a szenzoros információt.
  _ Az agy értelmezi a szenzoros információt.
 3. Két szenzoros inger közti legkisebb észrevehető eltérés a(z):
  1. ingerküszöb
  2. abszolút küszöb
  3. különbségi küszöb
  4. alsó küszöb
  5. felső küszöb
 4. Ki(k)nek a nevéhez fűződik a szignáldetekciós elmélet?
  1. Sternberg
  2. Eysenck
  3. Green és Swets
  4. Weber és Fechner
  5. Young és Helmholtz
 5. A hangminőségnek megfelelő pszichológiai dimenzió a(z):
  1. szín telítettségéhez hasonló hangjellemző
  2. hang egyénenként változó rezgése
  3. hangintenzitás, hangosságélmény
  4. hangmagasság
  5. hanglokalizáció
 6. Melyiket nevezzük járulékoz íznek?
  1. savanyú íz
  2. gyümölcsös íz
  3. égett íz
  4. keserű íz
  5. szappaníz
 7. A konstruktív percepcióelmélet szerint:
  1. az észlelés objektív
  2. a fontos döntéseknél nincs idő bonyolult kognitív értékelési folyamatokra
  3. az észlelés a rendezett információ kivonása az optikus elrendezésből
  4. az észleléshez hozzátesszük saját tapasztalatainkat és elvárásainkat
  5. a percepciót a motoros folyamatokból kiindulva kell értelmezni
 8. Melyik nem monokuláris mélységjelző?
  1. lineáris konvergencia
  2. mozgásparallaxis
  3. relatív méret
  4. textúragrádiens
  5. takarás
 9. Melyik nem alaklélektani szerveződési elv?
  1. szimmetria
  2. akkomodáció
  3. hasonlóság
  4. zártság
  5. közelség
 10. A komplex sejtek akkor kerülnek ingerületbe Hubel és Wiesel szerint, ha az inger
  1. meghatározott méretűek és megfelelő szöget zárnak be az inger vonalai
  2. egy meghatározott irányú és helyzetű egyenes vonal
  3. meghatározott irányú és helyzetű, de a mozgása is számít
  4. egy meghatározott vastagságú, mozgású és irányú egyenes vonal
  5. egy meghatározott szögű és mozgású vonal

Esszékérdés

Mutasd be és ismertesd a mintázatfelismerés modelljeit, kitérve az elméletek hiányosságaira is!

- megoldások -

- vissza -