Platón 3.

Feladatok

  1. Hogyan érvel Platón a lélek halhatatlansága mellett a Phaidroszban?
  2. Mi alapján utasítja el Platón az írott szöveg igényét Platón a Phaidroszban?
  3. Vázold fel a Theaitétosz három definícióját a tudásról!
  4. Ismertesd a Theaitétosz cáfolatát a homomensura-tételt illetően!
  5. Ismertesd a Szofistában szereplő módszert a szofista meghatározására!
  6. Milyennek mutatkozik a szofista a Szofistában?
  7. Milyen alapon oldja meg a Szofistában Platón a nem-létezővel kapcsolatos paradoxont?
  8. Milyen fajtái vannak a hamis gyönyörnek a Philébosz szerint?
  9. Sorold fel a Philéboszban a jó keverékhez szolgáló összetevőket rangsoruk szerint! Hogyan viszonyul ehhez a rangsorhoz a jó három fajtája?

- lépések és megoldások -

- versenyfeladat -

- olvasmányjegyzék -

- vissza a tematikához -