Feladatok


Négyféle és ötféle asszociáció

Írja a számmal jelölt állítások után a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. belső erők
B. külső erők
C. mindkettő
D. egyik sem

 1. Legfőbb energiaforrásuk a Nap sugárzása.
 2. Legfőbb energiaforrásuk a Föld mélyében végbemenő magfúziós folyamatok.
 3. Mindig pozitív felszínformákat (kiemelkedéseket) hoznak létre.
 4. A Föld felszínét alakítják.
 5. A vulkáni utóműködéseket közéjük soroljuk.
 6. Közéjük tartoznak a tömegmozgások.
 7. A "kis erő - nagy erő" elv jellemzi őket.
 8. Az általuk kialakított formákkal a geomorfológia foglalkozik.
 9. A kiemelkedéseket lepusztítják, a mélyedéseket feltöltik.
 10. Tevékenységük magmaáramlásra vezethetők vissza.


A. síkság
B. völgy
C. medence
D. lépcső
E. hegy

 1. Minden oldalról kifelé forduló lejtők határolják.
 2. Minden oldalról befelé forduló lejtők határolják.
 3. Egymással szembeforduló lejtők határolják.
 4. Feltöltődéssel is létrejöhet.
 5. Közéjük tartoznak a mélyföldek.
 6. Az egymással többé-kevésbé párhuzamos, vízszintes felszíneket lejtő köti össze.
 7. Pozitív felszínforma.
 8. Champagne területén jellegzetes felszínforma.


A. ősmasszívumok
B. röghegységek
C. lánchegységek
D. mindhárom

 1. A legidősebb felszínformák.
 2. Elsősorban az óidőben alakultak ki.
 3. A prekambriumban alakultak ki.
 4. A közép- és újidőben jöttek létre.
 5. Közéjük tartozik az Appalache.
 6. Közéjük tartoznak az Appenninek.
 7. Amerika nyugati partját határolják.
 8. Fedett és fedetlen típusuk is van.
 9. Vetődéses formák jellemzik.
 10. Gyűrődéses formák jellemzik.
 11. Jellemző ásványkincseik a vas, a nikkel és a platina.
 12. Belső és külső erők alakították ki őket.
 13. Jelenleg is működő vulkánok fordulnak elő területükön.

 

Igazságkeresés

Jelölje meg azon állítások betűjelét, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. A Föld belső hője magfúziós folyamatokból származik.
 2. A Föld belső hője oxidációs folyamatokból származik.
 3. A Föld belső hőjét radiokativ anyagok bomlása szolgáltatja.
 4. A Föld felszínének hőmérsékletére a belső hőtermelés szinte egyáltalán nincs hatással.
 5. A külső erők tevékenysége a Nap tömegvonzására vezethetők vissza.
 6. A külső erők csak pusztító és szállító munkát végeznek.
 7. A csapadék felszínalakító tevékenységét deráziónak nevezzük.
 8. A tömegmozgások a nehézségi erő hatására mennek végbe.
 9. A csuszamlások és folyások igen gyorsan végbemenő folyamatok.
 10. A tömegmozgásokat a külső erők közé soroljuk.
 11. A belső erők motorja a magnetoszféra áramlása.
 12. A szél felszínformáló tevékenysége a defláció.
 13. A vetődéseket és a gyűrődéseket a külső erők hozzák létre.
 14. A belső és külső erők által létrehozott felszínformákkal a geomorfológia foglalkozik.


Hibakutatás

Keresse meg és húzza alá a szövegben előforduló hibákat! (5 pont)

Az ősmasszívumok a Föld ősi kéregdarabjaiból és a hozzájuk forrt ős- és előidei hegységek maradványaiból állnak. Az ősmasszívumok egy része lesüllyedt, tenger öntötte el, majd a rárakódott tengeri üledékes kőzetekkel (pl. homokkő, lösz, agyag, gneisz) együtt a kéregmozgások során kiemelkedett. Így keletkezett fedett ősmasszívum például a jelentős kőoljvagyonnal rendelkező Kanadai pajzs északi része. Azon ősmasszívumok felszínének közelében, amelyeket nem borított el tenger, vagy lepusztult az üledékes takarójuk, fontos ércásványok, például nikkel, platina lelőhelyei találhatók. Egyes ősmasszívumokat a felszínüket borító hajdani belföldi jégtakaró egyenletes síksággá tarolt le. Más ősmasszívumok a későbbi törések és emelkedések következtében hegyvidékké alakulhattak. A tenger által nem borított ősmasszívumokon is találhatunk üledékes eredetű ásványkincseket. A felaprózott, elmállott kőzetekből ugyanis a jégtakaró elszállította az igen ellenálló ércásványokat, és nagy kiterjedésű arany- és platinatorlatok formájában halmozta fel őket.

- megoldások -

- vissza -