Feladatok


Négyféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. Alpok
B. Andok
C. mindkettő
D. egyik sem

 1. A Pacifikus-hegységrendszer tagja.
 2. A Variszkuszi-hegységrendszer tagja.
 3. Az Eurázsiai-hegységrendszer tagja.
 4. Lánchegység.
 5. Röghegység.
 6. Döntően gyűrődéssel keletkezett.
 7. Kialakulásában fontos szerepe volt a vetődésnek.
 8. A harmadidőszakban keletkezett.
 9. Az óidőben jött létre.
 10. Kialakulásában a vulkanizmus fontos szerepet játszott.

A. röghegység
B. lánchegység
C. mindkettő
D. egyik sem

 1. Felszínük közelében a vas, nikkel, platina ércei halmozódtak fel.
 2. Felszínét rögök, árkok, medencék tagolják.
 3. Lapos hátú tönkök jellemzik a felszínét.
 4. Felszínét a külső erők folyamatosan alakítják.
 5. Párhuzamos vonulataik között keskeny, mély völgyek húzódnak.
 6. Színes- és nemesfémércekben gazdagabb.
 7. Területén gazdag kőszénlelőhelyek találhatók.
 8. Kialakulásában a gyűrődés is szerepet játszott.
 9. Jellemző szerkezeti formája a vetődés.
 10. Földrengések és vulkánkitörések jellemezhetik.

A. ősmasszívumok
B. idős hegységek
C. fiatal hegységek
D. egyik sem

 1. 500-100 millió éve keletkezett hegységek lepusztulásával jöttek létre.
 2. 500 millió évnél régebben keletkeztek.
 3. 100 millió évnél fiatalabbak.
 4. Felszínük síkság is lehet.
 5. Főként a szilúr és karbon időszakban keletkeztek.
 6. Képződésük a miocénben volt a legintenzívebb.
 7. A jégkorszakban keletkeztek.
 8. Felszínüket vastag üledéktakaró boríthatja.
 9. Földrengések és aktív vulkánok előfordulhatnak területükön.
 10. Ilyen a Dél-Kínai-hegyvidék.

Ötféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. ősmasszívumok
B. síkságok
C. röghegységek
D. mindhárom
E. egyik sem

 1. Több ezer méter magasak.
 2. A nehézfémek érceinek legjelentősebb lelőhelyei.
 3. Színes- és nemesfémekben igen gazdagok.
 4. Lekerekített, lankás formákkal jellemezhető középmagas vagy alacsony hegységek.
 5. Leggyakoribb típusa feltöltődéssel keletkezett.
 6. Az ős- és előidőben keletkezett hegységek maradványai.
 7. A mezőgazdaság számára leginkább hasznosítható terület.
 8. A tenger szintje alatt is elhelyezkedhet.
 9. Alacsony vagy középmagas területei Földünknek.
 10. Közéjük tartoznak a Kaledonidák.


Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. Feltöltött síkság a

  a. Kisalföld.
  b. Parana-alföld.
  c. Germán-alföld.
  d. Kelet-európai-síkság.

 2. Hegységek keletkezhetnek

  a. gyűrődéssel.
  b. vetődéssel.
  c. vulkáni működés során.
  d. feltöltődéssel.

 3. A mélyföld

  a. vízszintes terület, melynek tengerszint feletti magassága 0-50 m.
  b. síkság, ahol a magasságkülönbség nem haladja meg a 20 métert.
  c. a külső erők által lepusztított síkság.
  d. a tenger szintjénél mélyebben fekvő síkság.

 4. A fennsík

  a. hegyvidékek területén is előfordulhat.
  b. területén a magasságkülönbségek nem haladják meg az 50 métert.
  c. 200 méternél magasabban fekvő síkság.
  d. mindig letarolással jön létre.

 5. Melyik kőzetre jellemző a suvadás, csuszamlás?

  a. Homok.
  b. Lösz.
  c. Pala.
  d. Agyag.


Ábrás feladatok

1. A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó ábra betűjelét!

 1. sasbérc
 2. szerkezeti árok
 3. szerkezeti medence
 4. lépcsős vetődés
 5. Gellért-hegy
 6. Kelet-afrikai-magasföld
 7. Balaton
 8. Kárpát-medence

 

 1. Nevezze meg a térképvázlaton ábrázolt képződményeket, majd a nevük után írja a rájuk vonatkozó állítás betűjelét!

  A. ősmasszívum
  B. a Kaledóniai-hegységrendszer tagja
  C. a Variszkuszi-hegységrendszer tagja
  D. az Eurázsiai-hegységrendszer tagja
  E. a Pacifikus-hegységrendszer tagja
  F. síkság
  G. vulkán 2. Nevezze meg az alábbi ábra nagybetűkkel jelölt részeit!  A. (a síkság keletkezésének egyik típusa)
  B. (a síkság keletkezésének másik típusa)
  C.
  D.
  E.
  F.

 3. Csoportosítsa a síkságokat

  1. Keletkezésük szerint:

  a.
  b.
  c.

  2. A viszonylagos magasságkülönbség szerint:

  a.
  b.

  3. Tengerszint feletti magasságuk szerint:

  a.
  b.
  c.

- megoldások -

- vissza -