Versenyfeladatok

Négyféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. fedett ősmasszívumok
B. fedetlen ősmasszívumok
C. mindkettő
D. egyik sem

 1. Üledékes takaró borítja.
 2. Színes- és nemesfémércekben gazdagabb.
 3. Kőolajban, földgázban, szénben gazdagabb.
 4. Földünk legidősebb kőzetei itt találhatók.
 5. Elsősorban mélységi magmás eredetű ásványkincsek fontos lelőhelyei.
 6. Ilyen a Kanadai-pajzs déli része.
 7. Egykor csipkés gerincű magashegységek voltak.
 8. A kontinensek legősibb területei.
 9. Ősmaradványokban gazdag területek.
 10. Ilyen a Balti-pajzs egy része.

A. feltöltött alföld
B. letarolt síkság
C. mélyföld
D. fennsík

 1. Holt-tenger menti síkság
 2. Dekkán
 3. Angara
 4. Pó-síkság
 5. Román-alföld
 6. Kaszpi-tenger menti síkság
 7. Kanadai-tóvidék
 8. Kongó-medence
 9. Magyar Alföld
 10. Finn-tóvidék


Relációanalízis:

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. A lekopott ősmasszívumokban a nehézfémek ércei a felszín közelében találhatók, mert a fedőrétegeket a külső erők letarolták.

 2. Az ősmasszívumok a kambriumban keletkeztek, mert a kéregszigetek és az első hegységek ekkorra alakultak ki.

 3. A Pacifikus-hegységrendszer ércekben gazdagabb, mert benne a vulkáni tevékenység erősebb volt, mint az Eurázsiai-hegységrendszerben.

 4. A Variszkuszi-hegységrendszer tagjait éles, meredek formák jellemzik, mert keletkezésük óta a külső erők még csak kevéssé koptatták le őket.

 5. A gyűrődés nagy mélységben játszódik le, mert a kemény, törékeny kőzet csak a mélyben uralkodó magas nyomás és hőmérséklet hatására válhat képlékennyé.

 6. Az ősmasszívumok arany és ezüst telepekben gazdagok, mert a folyóvíz és a jég a fedett ősmasszívumok területére szállította ezeket.

 7. Az Eurázsiai-hegységrendszer kőszénben, kőolajban és kősóban gazdagabb, mint a Kordillerák és az Andok, mert a Pacifikus-hegységrendszer területén a vulkáni tevékenység számottevő volt.

 8. A fiatal lánchegységek feketekőszénben rendkívül gazdagok, mert a vulkáni tevékenység segíti a kőszénképződést.

- megoldások -

- vissza -