Arisztotelész 1. - Logika

Feladatok

  1. Hány csoportba sorolja Arisztotelész a tudományokat, és melyek ezek?
  2. Milyen kategóriákat különböztet meg Arisztotelész?
  3. Vázold fel a kategóriák és a létezők között lévő viszonyrendszert!
  4. Melyek a szubsztancia legfőbb jellemzői a Kategóriákban?
  5. Arisztotelész a Hermeneutikában az ítéleteket két részre bontja. Jellemezd ezt a kettőt!
  6. Vázold fel az ítéletek terjedelmi és formális viszonyainak szerkezetét!
  7. Mi a szillogizmus? A definíció mellett az első alakzaton mutasd is be ennek a működését és részeit!
  8. Melyek a tudományos kutatás során fontos megismerés tárgyai?
  9. Nevezd meg a szofisztikus tévesztése

- lépések és megoldások -

- versenyfeladat -

- olvasmányjegyzék -

- vissza a tematikához -