Feladatok

Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha csak d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz: F

1. Süllyedő medence feltöltődésével kialakult síkság.

 1. Kínai-alföld
 2. Hindusztáni-alföld
 3. Amazonas-medence
 4. Német-Lengyel-alföld

Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!
 1. A gleccserek jegének tetején kevesebb, alján több moréna szállítódik.

 2. A Mecklenburgi-tóhátság állóvizeinek a medrét a jégkori gleccserek vájták ki.

 3. A vízhozam ingadozását vízjárásnak nevezzük.

 4. Az azonos tömegű hó és jégrétegek térfogata megközelítően azonos.

 

Relációanalízis

A = igaz, igaz, van összefüggés
B = igaz, igaz, nincs összefüggés
C = igaz, hamis
D = hamis, igaz
E = hamis, hamis

 1. A sarkantyúk építése megszűnteti a zátonyképződést, mert a sarkantyúk növelik a folyóvíz sebességét, és ezzel fokozzák a folyóvíz munkavégző képességét.

 2. A morénaanyag - szemben a folyóhordalékkal - osztályozatlan, mert benne a lisztfinomságú kőzetportól az asztallap nagyságú kőtömbig minden megtalálható.

 3. Az eljegesedések idején a világtenger szintje alacsonyabb volt, mert a felszínközeli tengervíz-rétegek átlaghőmérsékletének csökkenése térfogatcsökkenéssel jár.

 4. A jégkorszakban Észak-Amerikában délebbre húzódott a jég, mint Európában, mert az Észak-atlanti-áramlás fűtötte Skandinávia partvidékét.

 5. A sivatagokban a hegyek lábát vastag durva törmeléktakaró fedi, mert a szél csak a kis szemcséket tudja tovaszállítani

 6. A kanyonvölgy a száraz éghajlatú területek szurdokvölgye, mert ott a folyó csak kanyargásaival tudja mélyíteni medrét.

 7. A Föld legnagyobb kiterjedésű tengeröbleit a jég munkája alakította ki, mert a jégkorszakban a világtenger szintje jóval alacsonyabban volt, mint ma.

 8. A folyók a kanyarulatok belső oldalán alámossák partjukat, mert a víz folyása ezen az oldalon a leggyorsabb.

 9. Válassza ki az alábbi meghatározások közül azt az egyet-egyet, amelyik igaz a:

  Vízgyűjtő területre:
  Vízrendszerre:

  Meghatározások:
 1. Az a terület, amelyen a folyó keresztülhalad
 2. Az a terület, amelyet a folyó áradáskor elönt
 3. Egy terület összes folyója
 4. A mellékfolyók hálózata
 5. Egy folyóvá egyesülő vízfolyások hálózata
 6. Az a terület, amelyről áradás után a folyó a vizét összegyűjti
 7. A felszínnek az a része, amelyről egy főfolyó az összes lefolyó vizet összegyűjti
 8. Patakok, mellékfolyók és főfolyók hálózata

Fogalom felismerés

Melyik fogalom meghatározása a következő:

A vízhozam általában egy év alatt megfigyelhető szabályszerű ingadozása.

- megoldások -

- vissza -