Feladatok

Feleletválasztás

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!

 1. Melyik folyó vízhozama csökken a torkolat felé?

  A. Kongó.
  B. Nílus.
  C. Gangesz.
  D. Rajna.
  E. Duna.

 2. Melyik folyó vízjárása a legegyenletesebb?

  A. Volga.
  B. Duna.
  C. Temze.
  D. Sárga folyó.
  E. Pó.

 3. Melyik kőzet keletkezése kapcsolódik a szél munkájához?

  A. Csillámpala.
  B. Andezittufa.
  C. Lösz.
  D. Mészkő.
  E. Márga.

 4. Melyik folyónak van deltatorkolata?

  A. Elba
  B. Temze
  C. Loire
  D. Tejo
  E. Pó

 5. Mi alakította ki a fjordokat?

  A. A víz.
  B. A szél.
  C. A jég.
  D. A tengerjárás.
  E. Tektonikus mozgások.

 6. Melyik folyónak van tölcsértorkolata?

  A. Pó.
  B. Nílus.
  C. Mississippi.
  D. Garonne.
  E. Rhone.


Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. Az Északi-tenger vízgyűjtőjéhez tartozik a(z)

  a. Visztula.
  b. Rajna.
  c. Loire.
  d. Elba.

 2. A torkolatánál építő munkát végző folyó a(z)

  a. Pó.
  b. Volga.
  c. Rhône.
  d. Gangesz.

 3. Deltatorkolatú folyó a(z)

  a. Amazonas.
  b. Paraná.
  c. Mississippi.
  d. Szt. Lőrinc.

 4. Tölcsértorkolatú folyó a(z)

  a. Niger.
  b. Nílus.
  c. Gangesz.
  d. Kongó.


Mennyiségi összehasonlítás:

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a. A Mississippi - Missouri közepes vízhozama.
  b. A Kongó közepes vízhozama.

 2. a. A Duna vízhozama árvízkor.
  b. Az Elba vízhozama árvízkor.

 3. a. A felsőszakasz jellegű folyó munkavégző képessége.
  b. Az alsószakasz jellegű folyó munkavégző képessége.

 4. a. A folyó sebessége a meder alján.
  b. A folyó sebessége a víz felszínén.

 5. a. A Pó-folyó vízhozama júniusban.
  b. A Pó-folyó vízhozama januárban.


Négyféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. Duna
B. Tisza
C. mindkettő
D. egyik sem

 1. Vízjárása egyenletes.
 2. Kora tavaszi és kora nyári árhulláma van.
 3. Deltatorkolattal ömlik a tengerbe.
 4. A Duna balparti mellékfolyója.
 5. Nemzetközi jelentőségű víziút.
 6. Vize meghatározó szerepet játszik az öntözésben.
 7. A Kárpátokban ered.
 8. Kontinensünk leghosszabb folyója.
 9. Vize csak tisztítva iható.
 10. Összeköttetésben van a Rajnával.


Ötféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. Folyóvíz munkája
B. Jég munkája
C. Szél munkája
D. Mindhárom
E. Egyik sem

 1. Lepusztulást és felhalmozódást egyaránt eredményezhet.
 2. Csak kisebb átmérőjű szemcséket képes szállítani.
 3. Elsősorban magashegységekben jellemző.
 4. V alakú völgyet alakít ki.
 5. U alakú völgyet alakít ki.
 6. A Finn- és a Kanadai-tóvidék kialakulásában fontos szerepet játszott.
 7. Dűnéket hoz létre.
 8. Pusztító munkáját abráziónak nevezzük.
 9. Építő munkáját eolikus akkumulációnak hívjuk.
 10. Eróziós tevékenysége a tenger szintjén megszűnik.
 11. Norvégia partjainak fő alakítója volt.
 12. Építő munkát végez.
 13. A barkánok kialakításáért felelős.
 14. Turzásokat hoz létre.
 15. Pusztító tevékenységének a talajvíz szab gátat.


Relációanalízis:

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. A folyók a síkságokra kiérve hordalékkúpokat építenek, mert folyásuk lelassul és nem képesek a hordalékukat továbbszállítani.

 2. A Földközi tengerbe ömlő folyók többségének tölcsértorkolata van, mert a beltengerekre a kis mértékű tengerjárás jellemző.

 3. Ha folyók munkavégző képessége kisebb, mint az elvégzendő munka, akkor V alakú völgyet vágnak, mert a folyóvíz a benne szállított hordalékkal alakítja a medrét.

 4. Az állandóan fagyos éghajlat alatt a jég formálja a felszínt, mert a csapadék 200 mm körül van.


Kakukktojás

Melyik fogalom nem illik a sorba?

 1. Duna, Elba, Rhone, Pó, Volga, Léna, Mississippi, Amazonas

 2. homoklepel, homokfodor, bálnahátbucka, parabolabucka, barkán, hosszanti dűne


Ábrafelismerés

Nevezze meg az ábra részeit!


A:
B:
C:
D:

Milyen a folyó szakaszjellege?


Fogalommagyarázat:

Magyarázza meg egy mondatban a következő fogalmakat!

 1. Vízrendszer:
 2. Vízválasztó vonal:
 3. Vízhozam:
 4. Vízjárás:
 5. Kisvíz:
 6. Árvíz:

- megoldások -

- vissza -