Arisztotelész 2. - Természetfilozófia és lélektan

Feladatok

  1. Hogyan jellemzi Arisztotelész a Fizikában a természeti testeket?
  2. Melyek a Fizikában a változás előfeltételei? Jellemezd is őket!
  3. Ismertesd egy példán keresztül a négy ok arisztotelészi elméletét!
  4. Mi az mozgás Arisztotelész szerint és milyen fajtái vannak?
  5. Miként írja le Arisztotelész az elemeket?
  6. Milyen lélekrészeket különböztet meg a Lélek című írás?
  7. A közös érzéknek milyen funkcióit nevezi meg Arisztotelész?
  8. Ismertesd a gondolkodás és képzelet viszonyát a Lélek kapcsán!
  9. Jellemezd a lélek aktív és passzív részeit!

- lépések és megoldások -

- versenyfeladat -

- olvasmányjegyzék -

- vissza a tematikához -