Felvételi feladatok az előző évekből

Relációanalízis:

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. Ugyanazon a helyen naponta kétszer van dagály és apály, mert a Föld és a Hold közös tömegközéppont ("súlypont") körül kering. (1996)

 2. A hőmérsékleti egyenlítő a szárazföldek területén távolodik el jobban a földrajzi Egyenlítőtől, mert a tengervíz fajhője alacsonyabb, mint a kőzeteké. (1997)

 3. A tengervíz már +2 °C-on megfagy, mert a tengervíz sót tartalmaz. (1998)

 4. A dagályhullám nyugatról keletre jár körbe a világtengeren, mert a Föld nyugatról kelet felé forog. (1999)

 5. A hőmérsékleti (termikus) egyenlítő váltakozva az északi, majd a déli félgömbön a kontinensek belsejébe tolódik, mert nyáron a tenger nagyobb mértékben melegszik, mint a szárazföld. (2000)

 6. A tengervíz hőmérsékletét kétszer-háromszor annyi hőenergia növeli 1 °C-kal, mint amennyi azonos tömegű szárazföldi anyag hőmérsékletének 1 °C-os emeléséhez kell, mert a tengervíz fajhője kétszer-háromszor nagyobb, mint a szárazföldet felépítő anyagoké. (2000)

Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. A Bajkál-tó medencéjét jégkorszaki morénák sáncolták el. (1997)
 2. A tengervíz tartósan egyirányú haladó mozgását hullámzásnak nevezzük. (1998)
 3. Abráziós formák a tengerparton kívül tavak partjain is kialakulhatnak. (1998)

Fogalomfelismerés

 1. A tengervíz tartósan egy irányba haladó mozgása:
  ...........................................................................................(1999)

 2. Az óceánhoz csak keskeny tengerszorossal kapcsolódó, többnyire önálló medencéjű, zárt tenger:
  ................................................................. ........................ (2000)

- megoldások -

- vissza -