Feladatok

Mennyiségi összehasonlítás

A=a nagyobb, mint b
B=b nagyobb, mint a
C=a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

1.

 1. A nyílt víztükör kiterjedése a mocsárban
 2. A nyílt víztükör kiterjedése a lápban

2.

 1. A Kuro-shio-áramlás által megtett út
 2. A Golf (Észak-atlanti)-áramlás által megtett út

3.

 1. A szárazföldet felépítő kőzetek fajhője
 2. A tengervíz fajhője

Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha csak d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz: F

4. Melyik hideg tengeráramlás?

 1. Humboldt-áramlás
 2. Benguela-áramlás
 3. Nyugat-ausztráliai-áramlás
 4. Labrador-áramlás

5. Melyik meleg tengeráramlás?

 1. Kuro-shio-áramlás
 2. Benguela-áramlás
 3. Golf-áramlás
 4. Labrador-áramlás

Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. A Föld és a Hold közös tömegközéppontja a Föld belsejében van.
 2. A napsugarak a tiszta tengervízben 200 m mélyre is lehatolnak
 3. Az óceánok felszíni vízhőmérséklete a magasabb földrajzi szélességeken télen jelentős területeken 0 °C alatt van.
 4. A tengervíz a rá eső napsugárzás több, mint 10 %-át visszaveri.
 5. A Bajkál-tó medencéjét jégkorszaki morénák sáncolták el.
 6. A tengervíz tartósan egyirányú haladó mozgását hullámzásnak nevezzük.
 7. Abbráziós formák a tengerpartokon kívül nagyobb tavak partján is kialakulhatnak.

 

Relációanalízis

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. Földünk legmélyebb tava a Bajkál, mert süllyedéssel keletkezett árokban helyezkedik el.

 2. A tenger sokkal nagyobb mélységig melegszik fel, mint a szárazföld, mert a napsugarak 500 m mélyen hatolnak a vízbe.

 3. Az egyenlítő vidékén az óceánok sótartalma nem több az átlagosnál, mert itt igen sok csapadék hull és igen sok bővizű folyó ömlik beléjük.

 4. Az északi félgömbön a mérsékelt övi kontinensek nyugati része pozitív hőmérsékleti anomáliát élvez, mert itt a meleg tengeráramlások a kontinensek nyugati partvidékét fűtik.

 5. A tengervíz hőmérsékletét kétszer-háromszor annyi hőenergia növeli 1 °C-kal, mint amennyi azonos tömegű szárazföldi anyag hőmérsékletének 1 °C-kal való emeléséhez kell, mert a tengervíz fajhője kétszer-háromszor nagyobb, mint a szárazföldé.

 6. A tengeri jég átlagos vastagsága mindössze pár méter, mert a jég jó hőszigetelő és lelassítja az alatta lévő víz további lehűlését.

 7. A lefolyástalan tavak vize általában sós, mert a beléjük kerülő oldott anyagok a párolgással nem távoznak el.

 8. A felszíni vizek olajszennyeződésekor a vízben oxigénhiány lép fel, mert az olaj a víznél kisebb fajsúlya miatt nagy felületen ellepi a vizek felszínét.

 

Négyféle és ötféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. Bajkál-tó
B. Michigan-tó
C. Bodeni-tó
D. Balaton
E. Tanganyika-tó

 1. Árkos vetődéssel keletkezett sekély vizű tó
 2. A Föld legmélyebb tava, amelyben fókák is élnek
 3. A Rajna folyó vízjárását teszi egyenletessé
 4. Medencéjét a jégkorszaki gleccserek munkája alakította ki
 5. Földünk legnagyobb árokrendszerében elhelyezkedő tó
 6. E tóból eredő folyón jelentős vízerőmű található
 7. A jégkorszaki jégtakaró peremén kialakult tó

 8. Válassza ki az alábbi meghatározások közül azokat, amelyek igazak a:

  Csendes-óceánra:
  Atlanti-óceánra:
  Indiai-óceánra:

 

Meghatározások

 1. A legnagyobb vízfelületű óceán
 2. A legkisebb átlagos mélységű óceán
 3. É-D-i irányú hátság szeli ketté
 4. A legnagyobb mélysége: 11521 m
 5. Egész területéből a hozzá tartozó tengerekre jutó terület arány a legnagyobb
 6. Legnagyobb mélységével az óceánok között az utolsó helyen áll.

 

Számítási feladat

29. Egy kör alakú, 28,26 ha területű krátertavat 1:50000 méretarányú térképen ábrázolunk. Hány cm lesz a térképen a tó átmérője?

- megoldások -

- vissza -