Feladatok

Mennyiségi összehasonlítás:

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a. Az Atlanti-óceánhoz tartozó tengerek területe.
  b. A Csendes-óceánhoz tartozó tengerek területe.

 2. a. A tengervízben lévő konyhasó mennyisége.
  b. A tengervízben lévő kálisó mennyisége.

 3. a. Az Indiai-óceán átlagos mélysége.
  b. Az Atlanti-óceán átlagos mélysége.

 4. a. A Balti-tenger sótartalma.
  b. Az Északi-tenger sótartalma.

 5. a. A Bajkál-tó mélysége.
  b. A Tanganyika-tó mélysége.

 6. a. A hullámmorajlás partépítő tevékenysége.
  b. A Hullámtörés partépítő tevékenysége.

 7. a. A dagály magassága a Fekete-tengeren.
  b. A dagály magassága az Atlanti-óceán partvidékén.

 8. a. Az átlagos sótartalom az Egyenlítő mentén.
  b. Az átlagos sótartalom a Ráktérítő mentén.

 9. a. A földfelszínről évente elpárolgott víz mennyisége.
  b. A földfelszínre évente hullott csapadék mennyisége.

 10. a. A tengerek, óceánok fölött évente lehullott csapadék mennyisége.
  b. A szárazföldek fölött évente lehullott csapadék mennyisége.

 11. a. Az Atlanti-óceán tengeráramlásainak száma.
  b. A Csendes-óceán tengeráramlásainak száma.

 12. a. A nyílt víztükör kiterjedése a fertőben.
  b. A nyílt víztükör kiterjedése a lápban.

 13. a. A tengerjárás mértéke a deltatorkolatoknál.
  b. A tengerjárás mértéke a tölcsértorkolatoknál.

 14. a. A morotvatavak gyakorisága a felsőszakasz jellegű folyók mentén.
  b. A morotvatavak gyakorisága a középszakasz jellegű folyók mentén.


Relációanalízis:

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. A Földön a Holddal ellentétes oldalon is dagály van, mert a centripetális erő kifelé hajtja a vizet.

 2. Vlagyivosztok kikötője egész évben jégmentes, mert az Oja-shio melegáramlás mérsékli a helyi klímát.

 3. A Földközi-tengerbe ömlő folyók többsége tölcsértorkolatú, mert a beltengerekben nagyon erős a tengerjárás.

 4. A dokkokba általában apálykor érkeznek a hajók, mert az alacsonyabb vízszint biztonságosabbá teszi a hajózást.

 5. A legtöbb halat a hideg és meleg tengeráramlások találkozásánál fogják, mert ott a víz oxigénben és táplálékban gazdag.

 6. A tenger sokkal nagyobb mélységig melegszik fel, mint a szárazföld, mert a napsugarak 20 méter mélyen hatolnak a vízbe.

 7. Az Egyenlítő vidékén alacsonyabb a tengervíz sótartalma, mert az Egyenlítő övezete a Föld legkisebb hőingású területe.

 8. Az északi félgömbön a kontinensek keleti része negatív hőmérsékleti anomáliát élvez, mert a meleg tengeráramlások az északi félgömbön a kontinensek nyugati partvidékét fűtik.

 9. Egy helyen naponta kétszer van dagály és kétszer apály, mert a nyugatról keletre forgó Földön a dagályhullám keletről nyugatra járja körbe a Földet.

 10. A tavak rövid életű képződmények, mert a tóból kiömlő folyó lecsapolhatja a tavat.

 11. A tengervíz -2 °C-on fagy meg, mert a tenger vize sós.

Feleletválasztás

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!

 1. Melyiknek a legkisebb a sótartalma?

  A. Perzsa-öböl
  B. Balti-tenger
  C. Vörös-tenger
  D. Finn-öböl
  E. Északi-tenger

 2. Melyik tó a legmélyebb?

  A. Tanganyika
  B. Viktória
  C. Titicaca
  D. Balhas
  E. Bajkál

 3. Mennyi a tengerek átlagos sótartalma?

  A. 20 ‰
  B. 25 ‰
  C. 30 ‰
  D. 35 ‰
  E. 40 ‰

 4. Mit nevezünk világtengernek?

  A. Az óceánok összességét.
  B. A tengerek összességét.
  C. A peremtengerek és beltengerek összességét.
  D. A Föld összefüggő vízburkát.
  E. A tengerek és nagyobb tavak összességét.

 5. Mi tartja mozgásban a tengeráramlásokat?

  A. A sótartalom különbsége.
  B. Az állandó szelek.
  C. A hőmérsékletkülönbség.
  D. A Föld tengely körüli forgása.
  E. A szárazföld és a tenger eltérő fajhője.

Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. Tektonikus eredetű tó a

  a. Bodeni.
  b. Velencei.
  c. Garda.
  d. Tanganyika.

 2. Hideg tengeráramlás a(z):

  a. Oja-shio.
  b. Kaliforniai.
  c. Kanári.
  d. Kelet-Grönlandi.

 3. Meleg tengeráramlás a:

  a. Kuro-shio.
  b. Kanári.
  c. Golf.
  d. Kaliforniai.

 4. Kőzetlemezek távolodásával keletkezett tó a:

  a. Tanganyika.
  b. Nyasza (Malawi).
  c. Kivu.
  d. Mobutu (Albert).

Négyféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. tengerjárás
B. tengeráramlás
C. mindkettő
D. egyik sem

 1. Hatással van rá a Föld forgása.
 2. Az Atlanti-óceánra is jellemző.
 3. Jelentős éghajlatmódosító hatása van.
 4. Beltengerekben is észlelhető.
 5. A hajózást is befolyásolhatja.
 6. Hatással van a folyótorkolatok kialakulására.
 7. Kialakulásában szerepe van a centrifugális erőnek.
 8. A világtenger nagy kiterjedésű mozgása.
 9. Fő mozgatóereje a tartós egy irányba fújó szelek.
 10. Abráziót okoz.

Ötféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. óceán
B. beltenger
C. peremtenger
D. mindhárom
E. egyik sem

 1. Többnyire nincs saját medencéje.
 2. Saját medencéje van, keskeny óceáni kijárattal.
 3. Ilyen például a Norvég-tenger.
 4. Átlagos sótartalmuk 35 ‰, viszonylag állandó.
 5. Önálló áramlásrendszerük van.
 6. Szerepe van a víz körforgásában.
 7. Jellegzetes mozgása a hullámzás és a tengerjárás.
 8. Ilyen például a Kaszpi-tenger.
 9. Átlagos mélységük kb. 4000 méter.
 10. Korlátozott vízcseréjük miatt önálló vízháztartásuk van.


Kakukktojás

Melyik fogalom nem illik a sorba?

 1. Balaton, Bajkál, Fertő, Fehér, Tanganyika, Velencei, Kaszpi, Viktória

 2. Norvég, Északi, Kelet-Kínai, Arab, Bering, Kelet-Szibériai, Vörös, Ohotszki

 3. Földközi, Fekete, Azovi, Adriai, Jón, Vörös, Japán, Kaszpi, Laptyev, Barents

 4. Ligur, Tirrén, Balti, Adriai, Jón, Égei, Márvány

 5. Kuro-shio, Brazil, Déli-Egyenlítői, Nyugat-Ausztráliai, Agulhas, Golf, Észak-atlanti

 6. abráziós fülke, turzáskampó, turzásháromszög, lídó, lagúna, szegélyturzás

 7. Nagy-Medve, Garda, Szelidi, Fehér, Gyilkos, Szent Anna, Genfi, Athabasca, Zürichi


Ábrafelismerés

 1. Tengeráramlások. Nevezze meg az ábrán számmal jelölt tengeráramlásokat, azok hőmérsékletét és azokat az országokat, amelyek partjai előtt elhaladnak!  1. Az áramlás neve:
  Hőmérséklete:
  Országok:

  2. Az áramlás neve:
  Hőmérséklete:
  Országok:

  3. Az áramlás neve:
  Hőmérséklete:
  Országok:

  4. Az áramlás neve:
  Hőmérséklete:
  Országok:

  5. Az áramlás neve:
  Hőmérséklete:
  Országok:

 2. A víz körforgása. Nevezze meg az ábrán számokkal jelölt folyamatokat  1.
  2.
  3.

 3. Tengerjárás. Az alábbi, számokkal jelölt állításokhoz rendelje hozzá az ábra megfelelő betűit!  A. A Föld forgásának iránya:
  B. A dagályhullám mozgásának iránya:
  C. A Hold vonzása alakítja ki:
  D. A Hold keringésének iránya:
  E. A centrifugális erő kelti:

- megoldások -

- vissza -