Feladatok

1. A tökéletes versenyben melyik állítás nem igaz?

 1. A piac végtelenül nagy egy szereplőhöz képest.
 2. A szereplők árelfogadóak.
 3. Szabad a belépés a piacra.
 4. Mind a három igaz.


2. Egy vállalat tökéletes verseny esetén ott termel, ahol

 1. TC = p.
 2. MC = p.
 3. AVC minimumában.
 4. TR a legnagyobb.

3. Egy tökéletesen versenyző vállalat teljes bevétele bármilyen pozitív termelés esetén

 1. a teljes profit és a teljes költség különbsége.
 2. az ár és a mennyiség szorzata.
 3. a határbevétel és a mennyiség szorzata.
 4. a b), és c) válasz is helyes.

4. Egy vállalat ott termeli a maximális profitot, ahol

 1. a határbevétel és határköltség különbsége a legnagyobb.
 2. a teljes bevétel és a teljes költség különbsége a legnagyobb.
 3. mivel a határbevétel állandó, ezért az AC minimumában.
 4. Egyik válasz sem helyes.

5. A határprofit:

 1. az eladásváltozás egységre jutó profitváltozás.
 2. az MR és MC különbsége.
 3. a /Q.
 4. Az a) és b) válasz is helyes.
 5. Az a) és c) is helyes.

 

Számpéldák

 1. Egy tökéletesen versenyző vállalat átlagváltozó-költsége a következő: AVC=q2-20q+140.

  a. Milyen ár mellett lesz hajlandó termelni a vállalat?
  b. A határköltség-függvénye: MC = 3q2 - 40q + 140.

  Ha az ár 92, akkor mennyit termel a vállalat és mekkora a profitja?

 2. Egy tökéletesen versenyző vállalat határköltsége: MC = q2 + 1. A piacon 100 darab teljesen egyforma vállalat van.
  A piaci keresleti függvény: q = 1000 -10p.


  a. Mekkora az ár?
  b. Mekkora az iparági profit?

 3. Egy tökéletesen versenyző vállalat teljes költségfüggvénye: TC = q3 - 6q2 + 10q.

  a. Mekkora a fix költség, ha az MC = 3q2 - 12q + 10?
  b. Milyen ár mellett fog pozitív nagyságú terméket gyártani a vállalat?

- megoldások -

- vissza -