Arisztotelész 3. - Metafizika

Feladatok

  1. Értelmezd a Metafizika elnevezést!
  2. Sorolj föl indokokat, amelyek alapján ontológiának nevezhető Arisztotelész metafizikája!
  3. Ismertesd azt a két logikai törvényt, amelyet Arisztotelész a Metafizikában taglal!
  4. Vázold fel a Metafizikának a platóni ideatant illető bírálatát!
  5. Mely szempontok alapján tekinti elsődlegesnek Arisztotelész a szubsztanciát?
  6. Ismertesd a "tiszta forma" és az "elsődleges anyag" fogalmát az aktualitás és potencialitás függvényében!
  7. Vázold fel a létezők hierarchiáját a Metafizika szerint!
  8. Ismertesd Arisztotelész két fennmaradt korai istenbizonyítását!
  9. Mutasd be azt a kozmológiai istenérvet, amelyet Arisztotelész a Metafizikában használ!

- lépések és megoldások -

- versenyfeladat -

- olvasmányjegyzék -

- vissza a tematikához -