Felvételi feladatok az előző évekből

Mennyiségi összehasonlítás

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azono
s

 1. a) A felemelkedő levegő 100 méterenkénti lehűlése a harmatpont elérése előtt.
  b) A felemelkedő levegő 100 méterenkénti lehűlése a harmatpont elérése után. (1997)


Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. Hulló csapadék a magasba emelkedő levegő lehűlésével keletkezik. A levegő akkor emelkedik fel, ha:

  a) felmelegszik.
  b) hidegfront alakul ki.
  c) melegfront alakul ki.
  d) hegységen kel át. (1995)

 2. A légkör állandó gázai:

  a) xenon.
  b) argon.
  c) oxigén.
  d) hélium. (1996)

 3. A légkör változó gázai:

  a) nitrogén.
  b) szén-dioxid.
  c) oxigén.
  d) ózon. (1999)


Relációanalízis:

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. A sztratoszférában a hőmérséklet alacsonyabb, mint a troposzféra felső határán, mert a levegő alulról melegszik fel. (1996)

 2. Az ózon a troposzféra felső határán keletkezik, mert e fölött már igen kevés a légköri oxigén mennyisége. (1997)

 3. Kisugárzási köd legtöbbször télen keletkezik, mert ebben az évszakban a leghosszabbak az éjszakák. (1998)

 4. A felhőképződés megindulása után a tovább emelkedő levegő hőmérséklete 100 méterenként már csak 1 °C-kal csökken, mert a kicsapódáskor felszabaduló hő mérsékli a további lehűlést. (1999 pót)

 5. A légkör a földfelszín irányából melegszik fel, mert a légkör külső határára érkező napsugárzásnak csak 1/3-a nyelődik el a levegőben. (2000)

 6. A sztratoszféra felső határrétegében igen alacsony a hőmérséklet, mert ez a réteg a földfelszíntől igen távol (kb. 50 km magasságban) van. (2000)

 7. Ugyanannyi (abszolút) vízgőztartalom mellett a hideg levegő relatív páratartalma magasabb, mint a meleg levegőé, mert minél magasabb a levegő hőmérséklete, annál több vízgőzt képes befogadni. (2001)


Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. A Napból a légkör külső határára érkező sugárzásmennyiségnek mindössze fele éri el a Föld felszínét. (1998)
 2. A hőmérséklet emelkedésével az adott tényleges vízgőztartalmú levegő relatív nedvessége csökkenni fog. (1998)
 3. A felhőképződés megindulását követően a tovább emelkedő levegő hőmérséklete 100 méterenként már csak 0,5 °C-kal csökken, mert a kicsapódáskor felszabaduló hő mérsékli a további lehűlést. (1999)
 4. A hőmérséklet napi járása a Föld Nap körüli keringésével és a Föld tengelyferdeségével függ össze. (1999 pót)
 5. A legmelegebb és a leghidegebb hónap középhőmérsékletének különbsége a hőmérséklet évi közepes ingása. (1999 pót)
 6. Az egyenlő hőmérsékletű pontokat összekötő görbék az izobárok. (1999 pót)
 7. A hőmérséklet évi járása a Föld tengely körüli forgására vezethető vissza. (1999 pót)

Logikai, számítási feladat

A Nyugati-Alpok vonulatának 1500 m magasságban fekvő üdülőterületét nyugatról erős szél kíséretében 10 °C-os, 7 g/m3 vízgőztartalmú légtömegek érik el.

Az ábra segítségével és a táblázat adatainak felhasználásával válaszoljon a következő kérdésekre!

A levegőhőmérséklete (°C) -25 -15 -10 0 5 10 15 20 25 30 40
A lehetséges max. vízgőztartalom (g/m3) 0,7 1,5 2 5 7 9 13 17 25 30 52

a. Milyen hőmérsékleten lesz a felemelkedő levegő telített?
b. Hány méteres magasságban indul meg a felhőképződés?
c. Mennyi lesz a hőmérséklet a 3200 m magasan lévő hegycsúcson?
d. Mennyi lesz a hőmérséklet a hegység keleti oldalán 1800 m magasságban elterülő medencében?
e. 7 g/m3 vízgőztartalom mellett a hegység melyik oldalán fekvő területen lesz magasabb a levegő relatív vízgőztartalma? Húzza alá a megfelelőt!
a nyugati oldalon - a keleti oldalon

A számításokat itt végezze el!

A feladat pontszáma: 5 pont.


- megoldások -

- vissza -