Feladatok


Mennyiségi összehasonlítás

A = a nagyobb, mint b
B = b nagyobb, mint a
C = a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

1.

 1. A tenger albedója
 2. A friss hófelszín albedója

2.

 1. A troposzféra ózontartalma
 2. A sztratoszféra ózontartalma

3.

 1. A felszálló levegő hőmérsékletének csökkenése 100 méterenként
 2. Az álló levegőben mért hőmérséklet csökkenése a magassággal 100 méterenként

4.

 1. A dér kiválásának hőmérséklete
 2. A zúzmara kiválásának hőmérséklete


Egyszerű választás

Válassza ki az egyetlen helyes választ!

5. A levegőt alkotó felsorolt gázok közül melyik változó gáz?

 1. ózon
 2. nitrogén
 3. oxigén
 4. szén-dioxid

6. Milyen magasságban helyezkedik el az ózonréteg nagy része?

 1. 10-20 km
 2. 20-30 km
 3. 30-40 km
 4. 40-50 km

7. Melyik felhőből hull szemergő csendes eső?

 1. rétegfelhőből (stratus)
 2. fátyolfelhőből (cirrus)
 3. gomolyfelhőből (cumulus)


Négyféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. sztratoszféra
B. troposzféra
C. mindkettő
D. egyik sem

 1. Ebben a tartományban, 20-30 km magasságban ózon halmozódik fel

 2. Az alsó légkör tartománya

 3. A felső légkör tartománya

 4. Átlagos vastagsága 10-12 km

 5. Itt koncentrálódik a légkör csaknem teljes vízmennyisége

 6. A légkör tömegének 5%-át tartalmazza

 7. A felhő- és csapadékképződés, valamint a légmozgások fő színtere

 8. Átlagos vastagsága 38-40 km

 9. Az ultraibolya sugárzásnak az élővilágra káros része itt nyelődik el

 10. A légkör legfontosabb tartománya

 

Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. A levegőben a vízgőz aránya meghaladhatja a 3 %-ot

 2. A troposzféra felső határán a Nap ultraibolya sugárzásának hatására keletkezett háromatomos oxigén (ózon) halmozódik fel

 3. A troposzféra felső határán a hőmérséklet valamivel magasabb, mint a sztratoszférában

 4. A tengervíz a rá eső napsugárzás több, mint 10 %-át visszaveri

 5. A magasban a levegő melegebb is lehet, mint a talaj közelében

 6. A felhőképződés megindulásától kezdve az emelkedő levegő hőmérséklete 100 méterenként már csak kb. 0,5 °C-kal csökken, ez az érték azonban nagyobb magasságban ismét nő

 7. A leszálló levegő hőmérséklete 100 méterenként 1°C-kal emelkedik

 8. A légkör teljes ózontartalma a sztratoszférában található

 9. A zúzmara mindig szélcsöndes, hideg időben keletkezik

 10. A savas esők fő oka az ásványi energiahordozók eltüzeléséből származó széndioxid

 11. A felszíntől távolodva a levegő hőmérséklete az alsó légkör határáig csökken

 12. A troposzférában sehol sem keletkezik mérhető mennyiségű ózon

 13. A légkör üvegházhatása nagyrészt a levegő vízgőz- és szén-doixid-tartalmának köszönhető

 

Relációanalízis


A = igaz, igaz, van összefüggés
B = igaz, igaz, nincs összefüggés
C = igaz, hamis
D = hamis, igaz
E = hamis, hamis

 1. Nálunk áramlási köd többnyire télen képződik, mert a kisugárzással erősen lehűlő földfelszín annyira lehűti a levegő alsó rétegét, hogy vízgőztartalmának egy része kiválik és felhőcseppekké sűrűsödik.

 2. A hegységek uralkodó széliránnyal szemben fekvő oldala csapadékos, mert a hegységek az áramló levegőt felemelkedésre kényszerítik.

 3. A sztratoszféra a légkör legfontosabb tartománya, mert ebben a tartományban él és dolgozik az emberiség.

 4. A napsugárzás hatására a déli félgömbön az északi lejtő jobban, a déli lejtő kevésbé melegszik fel, mert az északi lejtőn kisebb, a déli lejtőn nagyobb a napsugarak hajlásszöge.

 5. A levegő hőmérséklete a földfelszíntől a világűr felé távolodva a sztratoszféra felső határáig folyamatosan csökken, mert a napsugárzás közvetlenül csak a levegő legalsó részét melegíti fel.

 

Számítási feladatok

36. A Judeai-hegyeket a Földközi tenger felől 20°C-os meleg levegő éri el, amely 13 g/m3 vízgőzt tartalmaz.

 1. Mennyi a levegő relatív vízgőztartalma a hegység nyugati lábánál?

 2. Hány méter magasan és milyen hőmérsékleten lesz a levegő felemelkedésekor telített?

 3. Hány °C lesz a levegő hőmérséklete 900 méter tengerszint feletti magasságban?

 4. A hegység keleti lábánál milyen lesz a levegő hőmérséklete?

  a levegő hőmérséklete (°C) -25 -15 -10 0 5 10 15 20 25 30 40
  abszolút páratartalom(g/m3) 0,7 1,5 2 5 7 9 13 17 23 30 52


37. Írja be az üres körökbe!

 1. Milyen hőmérsékleten éri el a felemelkedő levegő a harmatpontot az ábra szerint?

 2. Hány méter magasan kezdődik a felhőképződés?

 3. Hány °C lesz a levegő hőmérséklete 2000 méter magasságban?

 4. Mennyi lesz a levegő hőmérséklete a hegység északi lábánál

 5. Írja a téglalapba a hegység északi lejtőjén leszálló szél nevét!

 6. Mennyi a levegő relatív páratartalma a hegység déli lábánál?

  a levegő hőmérséklete (°C) -25 -15 -10 0 5 10 15 20 25 30 40
  abszolút páratartalom(g/m3) 0,7 1,5 2 5 7 9 13 17 23 30 52

- megoldások -

- vissza -