Feladatok

Mennyiségi összehasonlítás

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a) A sztratoszféra vízgőztartalma.
  b) A troposzféra vízgőztartalma.

 2. a) A levegő oxigén tartalma az alsó légkörben.
  b) A levegő oxigén tartalma a középső légkörben.

 3. a) A szén-dioxid aránya az alsó légkörben.
  b) A szén-dioxid aránya a középső légkörben.

 4. a) A levegő lehűlése borult éjszakán.
  b) A levegő lehűlése derült éjszakán.

 5. a) A tengervíz albedója.
  b) A rét albedója.

 6. a) A troposzféra vastagsága.
  b) A sztratoszféra vastagsága.

 7. a) A szél sebessége a troposzférában.
  b) A szél sebessége a sztratoszférában.

 8. a) A 10 °C-os levegő vízgőzt befogadó képessége a sivatagban.
  b) A 10 °C-os levegő vízgőzt befogadó képessége az óceán felett.

 9. a) Az 5°C-os levegő vízgőzt befogadó képessége.
  b) A 15°C-os levegő vízgőzt befogadó képessége.

 10. a) A napi közepes hőingás egy derült napon.
  b) A napi közepes hőingás egy borús napon.


Relációanalízis:

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. Derült égboltú éjszakákon melegebb a levegő hőmérséklete, mert napkeltétől napnyugtáig zavartalan volt a besugárzás folyamata, így közvetve jól felmelegedett a levegő hőmérséklete.

 2. A levegő felmelegedését a domborzat is módosítja, mert az északi félgömbön az északi lejtőket érik nagyobb hajlásszögben a napsugarak.

 3. A hegy tetején azért alacsonyabb a levegő hőmérséklete, mert a felfelé áramló levegő hőmérséklete 100 méterenként 0,5 °C-kal csökken.

 4. Minél nagyobb a napsugarak hajlásszöge, annál erősebben melegítik fel a földfelszínt, mert egységnyi területre nagyobb sugárzásmennyiség érkezik.

 5. A szárazföldek és az óceánok között légáramlás indul meg, mert a levegő felettük különböző mértékben melegszik fel.

 6. A szabad légkörben a szél mindig párhuzamosan fúj az izobárokkal, mert az izobárok követik a hosszúsági körök futását.

 7. A sztratoszféra a légkör legfontosabb tartománya, mert ebben a tartományban él és dolgozik az emberiség.

 8. A hegységek uralkodó széliránnyal szemben fekvő oldala csapadékos, mert a hegységek az áramló levegőt felemelkedésre kényszerítik.

 9. A levegőburok a Föld felszínétől távolodva ritkul, mert az egész levegőtömeg túlnyomó részét az alsó légkör tartalmazza.

 10. A felső légkör külső határát nem lehet határozottan kijelölni, mert anyaga fokozatosan megy át a bolygóközi anyagba.

 11. A légkört felépítő gázokat relatív mennyiségük alapján csoportosíthatjuk, mert az atmoszféra 78 % nitrogént, 21 % oxigént és kb. 1 % nemesgázt tartalmaz.

 12. A légkör felső határára érkező napsugárzás mennyiségének kevesebb, mint a fele jut el a földfelszínre, mert a sugárzás egy része elnyelődik, másik része visszaverődik.

 13. A széllel szemben fekvő hegyoldal mindig szárazabb, mert a szél kiszárítja a talaj felső rétegét.

 14. Az őslégkör oxigénben szegény volt, mert az ősi növények fotoszintézisük során felhasználták a rendelkezésre álló oxigén jelentős részét.

 15. A légkörben fölfelé haladva csökken a légnyomás, mert a tengerszint közelében a gravitáció miatt egy térfogategységre több levegő jut.

 16. A légkör szén-dioxid mennyisége egyre növekszik, mert a szén és a szénhidrogének elégetése kén-dioxid felszabadulással jár.

 17. Az elmúlt évtizedekben megjelent savas esők nem természetes folyamatok következményei, mert kialakulásukban az ipari üzemek és a belső égésű motorok által kibocsátott kén-dioxid és nitrogén-oxidok játszanak döntő szerepet.

 18. Télen gyakran képződik ónos eső, mert a talaj közeli légrétegekben a hőmérséklet 0 °C alá süllyed.

 19. A földfelszín hőmérséklete a XIX. század közepétől kimutathatóan növekszik, mert az ember gazdasági tevékenységével hozzájárul a globális felmelegedéshez.

 20. Észak-Európában hatalmas erdőségek pusztultak ki az utóbbi évtizedekben, mert az ózonréteg vékonyodása fokozódó üvegházhatáshoz vezet.


Ötféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. homoszféra
B. troposzféra
C. sztatoszféra
D. mezoszféra
E. heteroszféra

 1. Itt található az ózonpajzs.
 2. A homoszféra legfelső rétege.
 3. A légkör alsó 85 kilométeres rétege.
 4. A légkör összetevőinek 99,9 %-a itt található.
 5. Az élet színtere.
 6. A sztratoszféra fölött helyezkedik el.
 7. A homoszféra legalsó rétege.
 8. Itt égnek el a meteoritok.
 9. Felső határa 10-12 kilométeres magasságban van.
 10. A légkör leghidegebb része itt található.

A. hó
B. ónos eső
C. köd
D. harmat
E. jégeső

 1. A talaj közelében kialakuló felhő.
 2. 0 °C alatt hulló szilárd halmazállapotú, kristályos szerkezetű csapadék.
 3. 0 °C fölött keletkező nem hulló csapadék.
 4. 0 °C fölött hulló szilárd halmazállapotú csapadék
 5. 0 °C alatti hőmérsékletű földfelszínre hulló folyékony halmazállapotú csapadék.


Négyféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. állandó gázok
B. változó gázok
C. erősen változó gázok
D. egyik sem

 1. Légköri mennyiségük néhány nap alatt is változhat.
 2. Mennyiségük a légkörben csak évmilliók alatt változik.
 3. Mennyiségük a légkörben évek, évtizedek alatt változik.
 4. Metán.
 5. Oxigén.
 6. Szén-dioxid.
 7. Ózon.
 8. Argon.
 9. Kén-dioxid.
 10. Nitrogén.
 11. Hidrogén.
 12. Hélium.
 13. Szén-monoxid.
 14. Vízgőz.
 15. Ammónia.


Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. A jelenlegi, oxigénben gazdag légkör kialakításában döntő szerepe volt a növényvilágnak.
 2. Az őslégkörben lényegesen több volt a metán és a széndioxid.
 3. A Föld levegőburka, a hidroszféra gázok keverékéből áll.
 4. Az ózonréteg kialakulása tette lehetővé az élőlények szárazföldi elterjedését.
 5. A fotoszintézis során a növények az oxigént szén-dioxiddá alakítják.
 6. A légkörön keresztülhaladó napsugárzás energiája a napállandó.
 7. A földfelszín felmelegedését befolyásolja a földfelszín anyaga, színe és domborzata.
 8. A troposzféra felső részén, 20-50 kilométeres magasságban helyezkedik el az ózonréteg.
 9. A napsugarak alulról, a földfelszín közvetítésével melegítik fel a légkört.
 10. A légkör hővisszatartó képessége az albedó.
 11. A szeleket arról a világtájról nevezik el amerre fújnak.
 12. Az izobár az azonos csapadékmennyiségű pontokat összekötő görbe.
 13. A légkör víztartalmának mintegy 99 %-a a troposzférában található.
 14. A sztratoszférában fölfelé haladva folyamatosan csökken a hőmérséklet.
 15. A légkör tömegének 95 %-a az alsó 100 kilométeres rétegben található.


Kakukktojás

Melyik fogalom nem illik a sorba?

 1. nitrogén, oxigén, neon, ózon, kripton, neon, argon, hélium
 2. vízgőz, szén-monoxid, szén-dioxid, kén-dioxid, nitrogén-dioxid, ammónia, kén-hidrogén
 3. argon, kripton, hidrogén, xenon, hélium, neon,
 4. szén-dioxid, metán, hidrogén, ózon, hélium
 5. gomolyfelhő, bárányfelhő, pehelyfelhő, fátyolfelhő


Ábrafelismerés

Írja a számmal jelölt állítások után az ábra megfelelő betűjelét!

 1. sarki fény
 2. -100 °C
 3. homoszféra
 4. 11 km
 5. exoszféra
 6. 85 km
 7. meteorok elégése
 8. -92 - -120 °C
 9. sztratoszféra
 10. +14 °C
 11. heteroszféra
 12. 50 km
 13. termoszféra
 14. troposzféra
 15. ózon
 16. mezoszféra
 17. -56 °C


Fogalommagyarázat

 1. izobár:
 2. izohiéta:
 3. izoterma:
 4. üvegházhatás:
 5. albedó:
 6. szél:
 7. főn:
 8. légnyomás:
 9. homoszféra:
 10. troposzféra:


Számítási feladatok

Az alábbi táblázat segítségével végezze el a következő feladatokat!

a levegő hőmérséklete (°C) -25 -15 -10 0 5 10 15 20 25 30 40
maximális abszolút páratartalom (g/m3) 0,7 1,5 2 5 7 9 13 17 23 30 52

1. A 0 méter magasságból elinduló, 10 °C-os, 5 g/m3 vízgőztartalmú levegő egy 2000 méter magas hegyen kel át. Számítsa ki és írja be az ábra megfelelő helyére a következő adatokat!

a) Hány °C-on lesz a levegő telített?

segítség 1. segítség 2.

b) Hány méter magasságban éri el a felszálló levegő a telítettséget?

segítség 1. segítség 2.

c) Hány °C-os lesz a levegő 2000 m magasságban?

segítség 1.

d) Hány °C-os lesz a leszálló levegő 1000 m magasságban?

segítség 1.

e) Hány °C-os lesz a leszálló levegő a hegy lábánál?

segítség 1.

2. Az 500 méter magasságból elinduló, 15 °C-os, 9 g/m3 vízgőztartalmú levegő egy 3000 méter magas hegyen kel át. Számítsa ki és írja be az ábra megfelelő helyére a következő adatokat!

a) Hány °C-on lesz a levegő telített?

segítség 1. segítség 2.

b) Hány méter magasságban éri el a felszálló levegő a telítettséget?

segítség 1. segítség 2.

c) Hány °C-os lesz a levegő 3000 m magasságban?

Hány métert kell emelkednie a 15 °C-os levegőnek, hogy 10 °C-os , azaz telített legyen?Hány métert kell emelkednie a 15 °C-os levegőnek, hogy 10 °C-os , azaz telített legyen?

segítség

d) Hány °C-os lesz a leszálló levegő 1000 m magasságban?

segítség

e) Hány °C-os lesz a leszálló levegő a hegy lábánál?

segítség


3. A 2000 méter magasságból elinduló, 20 °C-os, 17 g/m3 vízgőztartalmú levegő egy 3000 méter magas hegyen kel át. Számítsa ki 20 írja be az ábra megfelelő helyére a következő adatokat!

a) Hány °C-on lesz a levegő telített?

segítség 1. segítség 2.

b) Hány méter magasságban éri el a felszálló levegő a telítettséget?

c) Hány °C-os lesz a levegő 3000 m magasságban?

segítség

d) Hány °C-os lesz a leszálló levegő 1000 m magasságban?

segítség

e) Hány °C-os lesz a leszálló levegő a hegy lábánál?

segítség

- megoldások -

- vissza -