8. HÉT: A LÉGKÖR ANYAGA, SZERKEZETE,
CSAPADÉKKÉPZŐDÉS, FELHŐFAJTÁK. ÜVEGHÁZHATÁS ÉS LÉGSZENNYEZŐDÉS

Sárfalvi-Tóth: Földrajz I. 104-117.o. 132-144.o.
Nemerkényi Antal: Általános természetföldrajz 80-98.o.


A légkör az a gáztömeg, amely a Föld Nap körüli keringésében részt vesz. Vastagsága több tízezer km, nincs éles határa, felfelé ritkul, és fokozatosan megy át a bolygóközi tér anyagába. Elméleti úton úgy határozták meg a légkör felső határát, hogy kiszámították azt a magasságot, ahol az egy levegőrészecskére ható centrifugális és gravitációs erő megegyezik. Így 35700 km adódott a légkör felső határának.

 

I. A légkör összetétele

A légkör különböző gázok elegye, valamint cseppfolyós és szilárd részecskék is találhatók benne. Ezt a különböző halmazállapotú anyagokból álló keveréket aeroszolnak nevezzük. (Szűkebb értelemben aeroszolnak a légkör nem gáznemű anyagait nevezik, a felhők kivételével.)

A légkör gázainak csoportosítása (többféle csoportosítás létezik, itt egy, a tankönyvben találhatótól eltérő csoportosítást ismertetünk):

 1. alapgázok: a légkör alsó 100 km-es rétegében arányuk állandó;

  Gázfajta
  Jele
  Súly %
  Térfogat %
  Nitrogéngáz N2 75,50 78,05
  Oxigéngáz O2 23,20 21,00
  Argon Ar 1,29 0,93
  Krypton Kr együtt
  0,1 alatt
  együtt
  0,2 alatt
  Xenon X
  Neon Ne
  Hélium He
  Hidrogén H2
  Radon Rn


 2. vendéggázok: mennyiségük tértől és időtől függően változik, pl. vízgőz, CO2, ózon;

 

II. A légkör szerkezete

1. Kémiailag:

2. Elektromosság szempontjából:

3. Hőmérséklet szempontjából:

Ozonoszféra: a sztratoszférában és a mezoszféra alsó részében elhelyezkedő réteg, amelyben ózon (O3) található. Az ózon oxigén-molekulákból (O2) képződik ultraibolya-sugárzás (UV) hatására: 

III. A levegő felmelegedése, üvegházhatás

A légkör a földfelszín közvetítésével alulról melegszik fel.

Alapfogalmak:IV. Víz a légkörben - felhőfajták, csapadékképződés


A földi vízkészlet 0,001%-a (kb. 13000 km3) található a légkörben. A légköri víz nagy része (95%-a) légnemű, de cseppfolyós és szilárd halmazállapotban is megtalálható. A légköri víz állandóan változtatja halmazállapotát:

Víz halmazállapotai


Alapfogalmak:

Kiegészítések


A témával kapcsolatos hasznos információk találhatók az alábbi web-lapokon:

- feladatok -

- feladatok 2. -

- archívum -

- versenyfeladatok -

- 7. heti versenyfeladatok megoldása -

- vissza a tematikához -