FELADATOK

Egyszerű választás

1. Az alábbiak közül mind befolyásolják a sebességet, amellyel a kémiai egyensúlyt egy reakcióban elérjük, kivéve…

 1. a kiindulási anyagok koncentrációja.
 2. a termékek koncentrációja.
 3. az egyensúlyi állandó.
 4. a katalizátorok.
 5. a hőmérséklet.

2. Az alábbiak közül mind befolyásolják az egyensúlyi koncentrációkat, ami egy adott esetben kialakul, kivéve…

 1. a kiindulási anyagok koncentrációi.
 2. a hőmérséklet.
 3. a katalizátorok.
 4. az egyensúlyi állandó.
 5. sztöchiometriaiszám-változással járó gázreakcióknál a nyomás.

3. A hőmérséklet emelése…

 1. az endoterm reakciókat gyorsítja, az exoterm reakciókat lassítja.
 2. az exoterm reakciókat gyorsítja, az endoterm reakciókat lassítja.
 3. minden reakciót gyorsít.
 4. minden reakciót lassít.
 5. a reakciósebességet nem ilyen egyértelműen befolyásolja.

4. A következő két reakció közül melyiket lehet a nyomás változtatásával valamelyik irányba eltolni? Miért?

 1. Egyiket sem, mert egyik reakció sem jár sztöchiometriaiszám-változással.
 2. Csak az a) reakciót lehet a CO-képződés irányába eltolni a nyomás növelésével, mert a víz lecsapódik.
 3. Csak a b) reakciót lehet a nyomás növelésével a CO-képződés irányába eltolni, mert a víz lecsapódik.
 4. Csak a b) reakciót lehet a nyomás változtatásával eltolni valamelyik irányba, mert a gáztérben a reakció során itt változik meg a molekulák száma.
 5. Mindkettő befolyásolható a nyomás változtatásával, mert mindkettőben vízgőz szerepel.

 

Négyféle asszociáció

A. hőmérséklet
B. nyomás
C. mindkettő
D. egyik sem

 1. Növelése minden reakciót gyorsít.
 2. Növelése minden reakciót lassít.
 3. Növelésekor nő az ütközések száma a reakciótérben (gázoknál)
 4. Növelésekor mindig nő a gáztérben a hasznos ütközések részaránya az ütközések összes számához viszonyítva.
 5. Növelésekor az egyensúly mindig az endoterm reakció irányába tolódik el.
 6. Növelésekor az egyensúly mindig a visszaalakulás irányába tolódik el.
 7. Növelésekor az egyensúly nem mindig tolódik el.
 8. Változásával befolyásolhatók a H2 (g) + I2 (g) 2HI (g) reakció egyensúlyi koncentráció-arányai.
 9. Változásával befolyásolhatók a N2 (g) + 3H2 (g) 2NH3 (g) reakció egyensúlyi koncentráció-arányai.
 10. Változásával befolyásolhatók a C (sz) + CO2 (g) 2CO (g) reakció egyensúlyi koncentráció-arányai.

 

Relációanalízis

Megoldási kulcs:
A. az állítás és indoklás is igaz, köztük VAN összefüggés
B. az állítás és indoklás is igaz, köztük NINCS összefüggés
C. az állítás önmagában igaz, az indoklás azonban hamis
D. az állítás hamis, az indoklás önmagában igaz
E. az állítás és az indoklás is hamis

 1. A hőmérséklet emelésével az endoterm reakciók sebessége gyorsul, mert a hőmérséklet csökkenése az exoterm reakciókat gyorsítja.
 2. A kémiai egyensúly állapotában a kiindulási anyagok és a termékek koncentrációja tovább már nem változik, mert a kémiai egyensúly állapotában az át- és visszaalakulás sebessége megegyezik.


Számítási feladatok

 1. A nitrogén és hidrogén egyensúlyi reakcióban ammóniává egyesül. Egy kísérletben 3 mol/dm3 kiindulási nitrogén- és 9 mol/dm3 hidrogénkoncentrációt alkalmazva az egyensúlyig 10%-os átalakulás volt mérhető. Számítsuk ki az egyensúlyi koncentrációkat és az egyensúlyi állandót! (A reakciót zárt edényben hajtjuk végre.)

  segítség 1.   segítség 2.   segítség 3.  

 2. Zárt, 1 dm3-es edényben 2,94 mol jódgőzt és 8,1 mol hidrogéngázt elegyítenek. 445°C-on 5,64 mol hidrogén-jodid keletkezik az egyensúlyi reakcióban. Hány %-os volt a jód, illetve a hidrogén átalakulása? Számítsuk ki az ehhez a hőmérséklethez tartozó egyensúlyi állandót!

  segítség 1.   segítség 2.   segítség 3.   segítség 4.  

 3. A 0,01 mol/dm3-es hangyasavoldatban az oxóniumion-koncentráció 1,24 · 10-3 mol/dm3. Számítsuk ki az oldatban lévő formiátionok és hangyasavmolekulák koncentrációját és a hangyasav savállandóját!

  segítség 1.   segítség 2.   segítség 3.   segítség 4.  

 4. Megfelelő körülmények között a dodekán bomlása egyensúlyra vezető folyamat.

  C12H26 C4H10 + C8H10 + 3H2

  Számítsuk ki, hogy a dodekán hány %-a bomlott el, és mennyi az egyensúlyi állandó értéke, ha tudjuk, hogy az egyensúlyi elegy dm3-enként 2,5 mol anyagot tartalmaz, s benne a hidrogén anyagmennyisége 7/8-szorosa a bomlatlan molekuláknak.

  segítség 1.   segítség 2.   segítség 3.  

 5. Hányszorosára nő meg a molekulák száma, ha a 4PH3 (g) P4 (g) + 6H2 (g) egyenlet szerint, adott hőmérsékleten és nyomáson, a foszfin 10%-a disszociál?

  segítség 1.

 6. A C6H14 (g) C6H6 (g) + 4H2 (g) egyenlet szerinti egyensúlyi elegyben a molekulák összkoncentrációja 0,1895 mol/dm3, a gázelegy átlagos moláris tömege 20,48 g/mol. a.) A hexán hány %-a disszociált? (Tételezzük fel, hogy kezdetben csak hexán volt az edényben!) b.) Mekkora ezen a hőmérsékleten a folyamat egyensúlyi állandója?

  segítség 1.   segítség 2.   segítség 3.   segítség 4.  

- megoldások -

- vissza -