MEGOLDÁSOK

 1. Eredmények:

  a. C2H2 = 5,54 mol%; C6H6= 94,46 mol%

  b. K = 4,87 ˇ 10-5

  c. Nagyobb kiindulási koncentráció ugyanakkora térben nagyobb nyomás alkalmazását jelenti. A Le Chatelier-elv alapján a nyomás növekedése a molekulák számának csökkenésével (térfogatcsökkenés) járó reakció felé, azaz a benzol keletkezése irányába tolja el az egyensúlyt. Így a benzol %-os aránya, és ennek következtében az átlagos moláris tömeg is nagyobb lesz {(mivel M(benzol) > M(acetilén)}.


 2. Eredmények:

  a. A kiindulási gázelegy sűrűsége 0,347 g/dm3.
  b. A hidrogéngáz 24,75%-a alakult át.
  c. A reakció után a gázelegy sűrűsége 0,396 g/dm3.

 3. V(HCl)= 10 cm3; m(NaOH)= 0,12g.

- feladatok -

- vissza -