Megoldások

A szavak szerkezete

I. rész

1.

 1. kialvatlanságodat
  ki-: igekötő
  alv-: szótő
  -atlan: fosztóképző
  -ság: elvontfőnév-képző
  -o: előhangzó
  -d: birtokos személyjel
  -a: előhangzó
  -t: tárgyrag

 2. szerepeltetésetekre
  szerep: szótő
  -e: előhangzó
  -l: igeképző
  -tet: műveltető képző
  -és: főnévképző
  -e: előhangzó
  -tek: birtokos személyjel
  -re: határozórag

 3. olvasgatva
  -olvas: szótő
  -gat: gyakorító képző
  -va: a határozói igenév képzője

Minden hiba pontlevonással jár. Négy szóelem helyes megjelelöléséért és megnevezeséséért már nem adható pont.

2.

SZABAD FÉLSZABAD KÖTÖTT
szerep: szótő ki-: igekötő alv-: szótő (kötött tő)
olvas: szótő -atlan: fosztóképző
-ság: elvonfőnév-képző
-d: birtokos személyjel
-t: tárgyrag
-l: igeképző
-tet: műveltetőképző
-tek: birtokos személyjel
-re: határozórag
-gat: gyakorítóképző
-va: határozói igenév képzője

Minden tévedés pontlevonással jár. Négy helyes válaszért már nem adható pont.

3.

A képző megváltoztatja a szó jelentését és megváltoztathatja a szófaját is. Önálló, új (relatív) szótőt hoz létre. Mindig közvetlenül a szótő, illetve az azt követő egyéb képzők mögött áll.

A jel nem változtatja meg a szó jelentését, csupán egy jelentésmozzanatot kapcsol a jelentéshez (többes szám stb.). Ha van képző a szóban, akkor közvetlenül a képzőt követi; egy szóalakban több jel is követheti egymást.

A rag zárómorféma, tehát mindig a szóalak utolsó morfémája. A szó mondatbeli szerepét jelöli ki, ezért egy szóalakban csak egy rag fordulhat elő.

Minden hiány vagy tévedés pontlevonással jár. Öt hiba esetén már nem adható pont.

 

II. rész

  1. legjobb, hatszor, megint ('ismét'), ormány, szorongat, szánkó, járda, faló ('falánk evő')
  2. alagút, megint ('figyelmeztetésben részesít'), baleset, belügy, szókincs, faló ('fából készült ló')

  Értékelés: Minden hiba 1/2 pont levonással jár; 6 vagy több hibával nem jár pont.

 1. Tövek: rak-, ferdé-, darazs-, tav-, szőké-, hav-, könny-, méh-, le-, jö-, vol-, alud-, föv-, öregsz-

  Értékelés: Minden hiba 1/2 pont levonással jár. 10 vagy több hibával nem jár pont.

 2. Példák:
  1 + 2 + 2 + 3 szép-ít-get-né, hal-ász-at-a
  1 + 3 + 3 + 4 kert-jei-m-et, lány-om-é-t
  1 + 1 + 3 + 4 kard-hal-ak-tól, szer-tár-am-ban
  3 + 1 + 3 + 4 leg-nagy-obb-ra, leg-keves-ebb-en
  1 + 3 + 3 + 3 lány-ai-m-é, fiú-k-é-i

  Értékelés: Minden jó példa 1 pontot ér. Ha egy szóalakban több hiba vagy hiány van, akkor is csak 1 pont vonandó le.


 3. képző jel rag
  2., 3., 6., 10. 3., 8., 9., 11. 4., 5., 7., 8., 11.

  Értékelés: Minden hiba vagy hiány 1/2 pont levonással jár. 10 vagy több hibával nem jár pont.

 4. mentek:
  1. men-tek, azaz tő + E/1. sz. alanyi (általános) igei személyrag;
  2. men-t-ek, azaz tő + a múlt idő jele + T/3. sz. alanyi (általános) igei személyrag;
  3. men-tek, azaz tő + T/2. sz. alanyi (általános) igei személyrag
  hengerében:
  1. henger-(e›)é-ben, azaz tő + E/3. sz. birtokos személyjel + viszonyrag (v. határozórag, v. esetrag)
  2. henger-é-ben, azaz tő + birtokjel + viszonyrag (v. határozórag, v. esetrag)

  Értékelés: Minden jó elemszerkezet-leírás 1 pontot ér. 4 vagy több hibával nem jár pont.

 5. Például: kisebbít (1+3+2), hatodszorra (1+2+4+4), hatszori (1+4+2).

  Értékelés: A jó példa 1 pontot ér. Hibás példával vagy hiánnyal nem szerezhető pont.


 6. 1 4       1 3 4    
  rág/ d     te/ gy/ ed    
                   
  1 3 4   1 1 2 2 3
  tart/ s/ uk   el/ kedv/ etlen/ ít/ ett
                   
  1 3 3 4 1 4 2    
  barát/ ai/ m/ mal nap/ onként/ i    
                   
  1 1 2   1 1 2    
  fel/ halm/ oz   el/ kék/ ül    
                   
  1 4     1 3 4    
  nő/ ül     hi/ ggy/ él    

  Értékelés: Minden hiba vagy hiány 1 pont levonással jár. 14 vagy több hibával nem jár pont.

- vissza -