Arisztotelész 4. - Etika és politika

Feladatok

  1. Melyek a hagyományos görög kardinális erények és mely élethelyzetekhez köthetők?
  2. Milyen életformák közül választhat a Nikomakhoszi Etika szerint az ember?
  3. Hogyan határozza meg az erkölcsi erényt Arisztotelész?
  4. Mely öt lélekminőséget sorol fel Arisztotelész, melyek egyaránt az igazsághoz vezetnek?
  5. Mi a különbség az okosság és a bölcsesség között az etika vonatkozásában?
  6. Melyek az élvezetet szerző és vágyat felajzó dolgok és ezek közül melyeknek van köze a fegyelmezetlenséghez?
  7. A barátságnak milyen fajtáit nevezi meg Arisztotelész azon az alapon, hogy mire irányul a szeretet?
  8. Ki a polgár Arisztotelész Politikája szerint?
  9. Vázold fel az alkotmányformák sémáját a Politikából! Ismertesd a sémát szervező etikai körülményeket is!

- lépések és megoldások -

- versenyfeladat -

- olvasmányjegyzék -

- vissza a tematikához -