Felvételi feladatok az előző évekből

Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. Alacsony légnyomású öv jellemzi:

  a) északi 60° szélességi kör.
  b) déli 30° szélességi kör.
  c) Egyenlítő.
  d) Északi sark (1995).

Relációanalízis

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. A ciklon belsejében alacsonyabb a légnyomás, mint a környezetében, mert a ciklonok belsejében a levegő leszáll. (2000)

 2. Az északi félgömbön a mérsékelt övezet ciklonjai északkelet felé sodródnak, mert északi oldalukon hat rájuk legerősebben az eltérítő erő. (2000)

 3. A monszun szél nyáron a tenger felé fúj, mert nyáron a szárazföld fölött alacsony, a tenger fölött magas a légnyomás. (2000)


Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart! Vigyázzon, nehogy a szükségesnél többet karikázzon be, mert a helytelen jelölés pontlevonással jár!

 1. Az északi és a déli féltekén ellentétes a mérsékelt övezetben uralkodó szélirány. (1997)

 2. Az egész Földet körülfutó keleties szelek, a futóáramlások legnagyobb sebességüket a troposzféra felső határán érik el. (1997)

 3. A szibériai ciklon hazánkban telente derült időjárást okoz. (1997)

 4. A déli félgömb nyári monszunja az északi félgömb északnyugati passzátszeléből származik. (1997)

 5. A melegfront mozgásához viszonylag keskeny sávban záporszerű csapadék társul. (1999)

 6. A ciklonokban a levegő az északi félgömbön az óramutató járásával megegyező irányban áramlik. (1999)


Fogalom felismerés

A következő feladatokban egy-egy természet- vagy társadalom-földrajzi fogalom meghatározását adtuk meg. Írj a meghatározás utáni pontozott vonalra a fogalom nevét!

1. Évszakonként legalább 120°-os irányváltást mutató, ellentétes irányból fújó szél: (1999)


Rajzos feladat

Az alábbi ábra egy időjárási frontot ábrázol. Nevezze meg a rajz számokkal jelölt részeit és oldja meg a feladatot!

1. ................................ levegő

2. ................................ levegő

3. ................................

4. ................................

a) Írja a pontozott vonalra a front nevét:

b) Rajzolja le a front jelét:

c) A következő időjárási események közül húzza alá az erre a frontra jellemzőket!

zivatar, csendes eső vagy havazás, záporeső, viharos szél, több napig is eltartó esőzés

(A feladat pontszáma: 8 pont )

A hibás aláhúzás pontvesztéssel jár!


Esszé

A trópusi és a mérsékelt övezeti monszun kialakulása, területi elterjedése és gazdasági jelentősége.

- megoldások -

- vissza -