Feladatok

Négyféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. hidegfront
B. melegfront
C. mindkettő
D. egyik sem

 1. Meleg levegő áramlik a hideg levegőjű területre.
 2. Gyakran felhőszakadással, jégesővel jár.
 3. A hideg levegő magasba emeli a meleg levegőt.
 4. Érkezése hőmérsékleti és légnyomásváltozással jár.
 5. Több napig, nagy szélességben hulla csapadék.
 6. Érkezését derült időjárás jellemzi.
 7. Érkezése csapadékos időjárást jelent.
 8. A levegő lassan siklik fel a magasba.
 9. Gomolyfelhőből hull a csapadék.
 10. Rétegfelhőből hull a csapadék.


A. ciklon
B. anticiklon
C. mindkettő
D. egyik sem

 1. A légnyomás a középpontja felé csökken.
 2. Iránya évszakonként változik.
 3. Belsejében lefelé áramlik a levegő.
 4. Az északi félgömbön a levegő az óramutató járásával megegyező irányban áramlik benne.
 5. A levegő benne spirálisan befelé áramlik.
 6. Belsejében felszálló légáramlatok vannak.
 7. Olyan légörvény, amely néha több ezer km-t is megtehet.
 8. A szárazföld és az óceán eltérő felmelegedése következtében jön létre.
 9. A középpontjában magas a légnyomás.
 10. A levegő benne spirálisan kifelé áramlik.
 11. Az izobár-vonalak benne csaknem körkörösen futnak.
 12. A szél iránya a nap folyamán kétszer változik.
 13. Hazánk éghajlatára döntő hatást gyakorol.
 14. Az északi félgömbön az óceánok felől páradús légtömegeket szállít a szárazföldek belseje felé.
 15. A hegyvidékek jellegzetes meleg szele.
 16. Úgy is kialakulhat, hogy a tartósan alacsony hőmérsékletű szárazföld lehűti a fölötte tartózkodó levegőt.
 17. A 60. szélességi kör felé sodródva alacsony nyomású övet hoznak létre.
 18. A 30. szélességi kör mentén magas légnyomású övet alakítanak ki.
 19. Átvonulása Magyarország területén borús, csapadékos, változékony időt eredményez.
 20. Hazánkban forró száraz nyarat, vagy kemény, hideg telet okoz.


Ötféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. passzát szélrendszer
B. nyugatias szelek
C. sarki szelek
D. monszunszél
E. egyik sem

 1. Ilyen például a főn.
 2. Az Egyenlítő és a térítőkörök között állandó irányban fúj.
 3. A szárazföld és az óceán eltérő felmelegedése következtében jön létre.
 4. Délkelet-Ázsia jellegzetes szélrendszere.
 5. Utazószélnek is nevezik.
 6. A szél iránya a nap folyamán kétszer változik.
 7. A 30-60. szélességi kör között fújnak.
 8. A pólusok környékén kialakuló magas légnyomású légtömegek az északi félgömbön ÉK-i szélként jelennek meg.
 9. Évszakosan változó irányú, nyáron csapadékot hozó szél.
 10. Nem hat rá a Coriolis-erő.
 11. A troposzféra felső részében az egész Földön uralkodó szél.
 12. Szerepe van Murmanszk fagymentes kikötőjének létrehozásában.
 13. Az év folyamán legalább 180 °-os irányváltást mutat.
 14. Meghatározó szerepet tölt be Tajvan éghajlatának kialakításában.
 15. Az erősen lehűlt, magas nyomású levegő hozza létre ezt az állandóan fújó szelet.
 16. Fő hajtómotorja a troposzféra felső határán létrejövő futóáramlások.
 17. A 60. szélességi körök környékén légtömegei felemelkednek.
 18. A magas légnyomású légtömegek északkeleti illetve délkeleti széllé változnak.
 19. Az óceán fölött párával telítődik, így a kontinensek nyugati partvonalához csapadékot szállítanak.
 20. A leszálló zónában magas hőmérsékletű, száraz széllé változik.


Relációanalízis

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. A ciklonok belsejében a levegő felfelé áramlik, mert a ciklonok közepén alacsony a légnyomás.
 2. Szibéria felett télen hatalmas ciklon alakul ki, mert a lehűlt földfelszín lehűti a fölötte elhelyezkedő levegőt.
 3. Az anticiklonban az északi félgömbön a levegő áramlásának iránya megegyezik az óramutató járásával, mert a Coriolis-erő itt balra téríti ki a mozgó levegőt.
 4. A monszunszél nyáron a tenger felé fúj, mert a szárazföld fölött magas, a tenger fölött alacsony légnyomás uralkodik.
 5. A térítők környékén keletkező magas légnyomású levegőtömeg nem a földrajzi Egyenlítő irányába, hanem a hőmérsékleti egyenlítőhöz áramlik, mert a hőmérsékleti egyenlítő a Föld legmagasabb légnyomású pontjait összekötő izotermavonal.
 6. Az Egyenlítő környékén felemelkedő levegő a troposzféra felső határán szétterül, a magasban a térítők irányába indul és ott leszáll, mert a troposzféra magassága egyre csökken, így a kiterjedt légtömegek számára egyre kisebb tér áll rendelkezésre.


Mennyiségi összehasonlítás

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a. A meleg levegő feláramlása a melegfrontban.
  b. A meleg levegő feláramlása a hidegfrontban.

 2. a. A hidegfront haladási sebessége.
  b. A melegfront haladási sebessége.

 3. a. A Coriolis-erő az É-i félgömbön.
  b. A Coriolis-erő az D-i félgömbön.

 4. a. A kerületi sebesség a sarkköröknél.
  b. A kerületi sebesség az Egyenlítőnél.

 5. a. A kerületi sebesség a Ráktérítőnél.
  b. A kerületi sebesség a Baktérítőnél.

 6. a. A szögsebesség a sarkköröknél.
  b. A szögsebesség az Egyenlítőnél.

 7. a. A légnyomás a 60. szélességi körnél.
  b. A légnyomás az Egyenlítőnél.

 8. a. A légnyomás a 60. szélességi körnél.
  b. A légnyomás a 30. szélességi körnél.

 9. a. A légnyomás a térítőköröknél.
  b. A légnyomás az Egyenlítőnél.

 10. a. A mérsékelt övi ciklon átmérője.
  b. A trópusi ciklon átmérője.

 11. a. A levegő örvénylése a mérsékelt övi ciklonban.
  b. A levegő örvénylése a trópusi ciklonban.

 12. a. A ciklonok vándorlása során megtett út hossza.
  b. Az anticiklonok vándorlása során megtett út hossza.


Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. Az izobár-vonalak az azonos csapadékmennyiségű pontokat összekötő, önmagukba záródó görbék.
 2. Az izohiéták az azonos légnyomású pontokat összekötő, önmagukba záródó görbék.
 3. Az izoterma-vonalak az azonos hőmérsékletű pontokat összekötő, önmagukba záródó görbék.
 4. A monszun DK-Ázsia pusztító forgószele.
 5. A tornádó a Karib-tenger térségében pusztító, mérsékelt övi forgószél.
 6. A hurrikán Közép-Amerika trópusi forgószele.
 7. A trópusi forgószeleket trópusi ciklonoknak is nevezik.
 8. A trópusi ciklonok elsősorban a D-i féltekén jönnek létre.
 9. A nyugatias irányú passzátszelek a térítőkörök között fújnak.
 10. A keleties irányú sarki szelek keletkezése a sarkokon kialakuló anticiklonokkal függ össze.
 11. Az északi félgömbön, a mérsékelt övezetben ÉNY-i irányú szelek fújnak.
 12. A trópusi monszun az óceánok és a szárazföldek eltérő felmelegedése következtében jön létre.
 13. A mérsékelt övi monszun a kontinensek nyugati partján alakul ki.
 14. Az északi félgömb nyarán a déli félgömb DK-i passzátszele az Egyenlítőtől északra mint trópusi DNY-i monszun halad tovább.
 15. A déli félgömb trópusi téli monszunja az ÉK-i passzátszéllel azonos.


Hibakutatás

Keresse meg és húzza alá a szövegben előforduló hibákat! (10 pont)

Az időjárási frontok

Légtömegnek nevezzük a nagy kiterjedésű, nagyjából egységes tulajdonságú, nagy térfogatú levegőmennyiséget, amely a szomszédságában lévő más levegőtömegektől erősen eltérő fizikai sajátságokkal rendelkezik. A különböző légtömegeket elválasztó felületeket frontvonalnak, vagy röviden frontnak nevezzük. A frontokat aszerint különböztetjük meg, hogy a hideg vagy a meleg légtömeg áramlik-e a másik felé.
A hideg légtömegek kis sebességgel haladnak, ezért a frontfelület domború. Az áramló hideg légtömeg magasba kényszeríti a meleg levegőt, így megindul a felhőképződés, majd széles sávban a csapadékhullás. A hidegfrontra nagy intenzitású, bő csapadékot adó zivatarok jellemzőek. A hidegfront átvonulásakor a légnyomás hirtelen esik, és a hőmérséklet is csökken. A hidegfront jele a térképen félkörös fogazás.
A melegfrontot más néven felsiklási frontnak is nevezik, mert a meleg légtömeg gyorsan a hideg légtömeg hátára siklik. Melegfrontnál a frontvonal mögött hullik csapadék, ami több napig is eltarthat. Melegfrontok hazánkban elsősorban nyár közepén fordulnak elő.
Ha a melegfront utoléri a hidegfrontot, akkor okklúziós front alakul ki. Az okklúziós front tehát két részből tevődik össze, egy melegfronti és egy hidegfronti részből. Az okklúziós frontokban a meleg légtömegek magasba szorulásával hosszú ideig tartó borult, csapadékos idő alakul ki.


Ábrafelismerés

Írja be a téglalapokba a helyes szélirányt, a körökbe az adott terület légnyomásjelét! Mit jelöl a vastag fekete vonal?(8 pont)


- megoldások -

- vissza -