FELADATOK

Számítási feladatok

 1. Mekkora annak az oldatnak a pH-ja, amelyet úgy készítettünk, hogy 1,00 cm3, 1,185 g/cm3 sűrűségű, 37 tömeg%-os sósavból 5 dm3 oldatot állítottunk elő?

  segítség 1.   segítség 2.   segítség 3.   segítség 4.

 2. 2 pH-jú sósavoldatot akarunk előállítani. Ehhez a rendelkezésünkre áll 100 cm3 olyan sósavoldat, amelynek 10-10 cm3-ét - három párhuzamos mérésben - 0,1010 mol/dm3-es NaOH-oldattal megtitrálunk. Az átlagos fogyás 13,6 cm3. Mekkora térfogatú pH= 2 savoldatot készíthetünk a titrálás után megmaradt sósavból?

  segítség 1.   segítség 2.   segítség 3.   segítség 4.

 3. Milyen térfogatarányban kell összeönteni 2-es és 3-as pH-jú oldatot, hogy a pH= 2,5 legyen?

  segítség 1.   segítség 2.   segítség 3.   segítség 4.

 4. A 0,1 mol/dm3-es NaOH-oldat pH-ja 50°C-on 12,25. Mekkora a víz ionszorzata 50°C-on?

  segítség 1.   segítség 2.

 5. Két KOH-oldatot 1:10 térfogatarányban összeöntve 10-es, 10:1 térfogatarányban összeöntve 10,96-os pH-jú oldatot kapunk. Mi volt a két kiindulási oldat pH-ja?

  segítség 1.   segítség 2.   segítség 3.

 6. Ismeretlen térfogatú, 12-es pH-jú NaOH-oldatban 15mg szilárd NaOH-ot oldottunk, majd az oldatot 1 dm3-re egészítettük ki desztillált vízzel. Ekkor olyan oldatot kaptunk, amelynek pH-ja megegyezik annak az oldatnak a pH-jával, melyet úgy kaptunk, hogy az eredeti, 12-es pH-jú oldatot ötszörösére hígítottuk. Mekkora térfogatú 12-es pH-jú oldatból indultunk ki, és mekkora lett az oldat pH-ja?

  segítség 1.   segítség 2.   segítség 3.   segítség 4.   segítség 5.


 7. KOH-ot és NaOH-ot tartalmazó keverék 1g-ját feloldjuk 150 cm3 1-es pH-jú sósavban. Eközben az oldat pH-ja - gyakorlatilag változatlan térfogatban - 12,52-re nőtt. Számítsuk ki a kiindulási keverék összetételét tömeg- és anyagmennyiség%-ban!

  segítség 1.   segítség 2.   segítség 3.   segítség 4.

TESZTFELADATOK

Egyszerű választás

1. A következő megfordítható folyamatban mely molekulák, illetve ionok viselkednek savként?

S2- (aq) + H2O (aq) HS- (aq) + OH- (aq)

 1. csak a víz
 2. csak a HS-
 3. a H2O és a HS-
 4. a S2- és az OH-
 5. a S2- és az HS-

2. Az alábbi megfordítható folyamatban mi tekinthető bázisnak?

3. A (tömény) cc.H2SO4 és a cc.HNO3 elegyében az alábbi egyensúlyi folyamat áll fenn:


 1. A salétromsav és a kénsav is sav.
 2. A salétromsav és a kénsav is bázis.
 3. A salétromsav ebben a reakcióban bázisként viselkedik, tehát gyengébb sav, mint a kénsav.
 4. A salétromsav ebben a reakcióban savként viselkedik a kénsavval szemben, tehát a salétromsav erősebb sav, mint a kénsav.
 5. Ebben a folyamatban a salétromsav amfoter anyagként viselkedik.

4. Az alábbi anyagok vízben való oldásakor mindegyik esetben savas kémhatás alakul ki, kivéve, ha…

 1. kén-dioxidot oldunk vízben.
 2. klórt oldunk vízben.
 3. nátrium-kloridot oldunk vízben.
 4. difoszfor-pentoxidot oldunk vízben.
 5. ammónium-nitrátot oldunk vízben.

5. Salétromsavat oldunk vízben. Milyen ionokat, molekulákat tartalmaz a híg oldat vízmolekulákon kívül?


6. Melyik sor tartalmaz csupa olyan vegyületet, amelyik 0,01 mol/dm3 koncentrációjú oldatának pH-ja 7-nél nagyobb, de 12-nél kisebb?

 1. KOH, K2CO3, K2SO3
 2. NH3, K2CO3, K2SO3
 3. NaOH, KOH, LiOH
 4. KOH, Ca(OH)2, NH3
 5. NH3, NH4Cl, HCOONH4

7. Milyen kémhatású a nátrium-karbonát vizes oldata?

 1. savas, mert a Na+ -ion hidrolizál
 2. lúgos, mert a Na+ -ion reakcióba lép a vízzel
 3. savas, mert a -ion protont vesz fel a vízmolekuláktól
 4. lúgos, mert a vízmolekula protont ad át a -ionnak
 5. semleges

8. Melyik vegyület, illetve ion viselkedik vízzel szemben savként is és bázisként is?


 1. HCl
 2. H2S
 3. H2O
 4. CH3COO-

9. Melyik anyag viselkedik vízzel szemben savként?

 1. NH3
 2. CO
 3. HCOOH
 4. CH4
 5. H2

10. Ha acetamidot (CH3CONH2) oldunk vízben, illetve cseppfolyós ammóniában, a következő folyamatok mennek végbe:


 1. sav
 2. bázis
 3. oxidálószer
 4. redukálószer
 5. a felsoroltak egyike sem

11. Az előbbi feladatban szereplő 2. folyamatban az acetamid…

 1. sav
 2. bázis
 3. oxidálószer
 4. redukálószer
 5. egyik sem a felsoroltak közül

12. Az acetamid és az ammónia reakciójában (10/2. folyamat) az összetartozó (konjugált) sav-bázis párok…

 

Négyféle asszociáció

A.
B.
C. mindkettő
D. egyik sem

 1. Vízben amfoter sajátságú.
 2. A szénsav vizes oldatában előfordul.
 3. A nátrium-karbonát vizes oldatában előfordul.
 4. Brönsted és Arrhenius szerint is bázis.
 5. A szénsavból származó anionok közül a legerősebb bázis.
 6. Az oxóniumionokkal szemben bázisként viselkedik.
 7. Benne a szén oxidációs száma +4
 8. Az ammóniával szemben bázisként viselkedik.

A. sav
B. bázis
C. mindkettő
D. egyik sem


 1. Így viselkedik a H2S égés közben.
 2. Vizes oldatának a pH-ja 7-14-ig terjed.
 3. Fém-oxidok vízzel való reakciójával keletkezhet.
 4. Vízzel való reakciójában a vízmolekulának protont ad tá.
 5. Ilyen anyag az acetátion vízzel szemben
 6. Molekulája tartalmazhat nemkötő elektronpárt
 7. Ilyen tulajdonságú a hidratált nátriumion
 8. Oldata a kék lakmuszt pirosra színezi
 9. Közömbösíthető savval
 10. Többségük ionos hidroxidvegyület

 

Mennyiségi összehasonlítás

Megoldási kulcs:
A) Ha A>B
B) Ha B>A
C) Ha A=B

31. Melyik a nagyobb?

 1. Az erős bázisok Kb értéke adott hőmérsékleten.
 2. A gyenge bázisok Kb értéke ugyanezen a hőmérsékleten.

32. Melyik a nagyobb?

 1. Az erős savak Ks értéke adott hőmérsékleten.
 2. A gyenge savak Ks értéke ugyanezen a hőmérsékleten.

33. Melyik oldat pH-ja a nagyobb?

 1. Az 1 mol/dm3-es nátrium-acetát-oldat pH-ja
 2. Az 1 mol/dm3-es réz(II)-szulfát-oldat pH-ja

- megoldások -

- vissza -