Versenyfeladatok

 1. 10 dm3 13-as pH-jú oldatot akarunk készíteni. Ehhez olyan KOH-oldat áll rendelkezésre, amelynek 10 cm3-éből 250 cm3 törzsoldatot készítve, annak 20 cm3-ét megtitrálva, a 0,098 mol/dm3 koncentrációjú kénsav-oldatból 11,5 cm3 fogyást mértünk. Hogyan készíthető el a 13-as pH-jú oldat?

 2. Pontosan 1g tömegű KOH-ból és NaOH-ból álló keveréket vízben oldunk, és az oldatot pontosan 1 dm3-re hígítjuk. A pH-t megmérve 12,35-nek adódott. Számítsuk ki a keverék tömeg%-os és mól%-os összetételét!

 3. 10 cm3 0,1 mol/dm3 koncentrációjú sósavat titrálunk pontosan 0,1 mol/dm3 koncentrációjú NaOH-oldattal. Számítsuk ki a titrálólombikban lévő oldat pH-ját a titráltság mértékének függvényében: 5 cm3 NaOH-oldat (50%-os titráltság), 9 cm3; 9,9 cm3; 9,99 cm3; 9,999 cm3; 10 cm3; 10,001 cm3; 10,01 cm3; 10,1 cm3; 11 cm3 NaOH-oldat hozzáadása után!

Négyféle asszociáció

 1. mindkettő

 2. egyik sem
 1. Vízben amfoter sajátságú.

 2. A szénsav vizes oldatában előfordul.

 3. A nátrium-karbonát vizes oldatában előfordul.

 4. Brönsted és Arrhenius szerint is bázis.

 5. A szénsavból származó anionok közül a legerősebb bázis.

 6. Az oxóniumionokkal szemben bázisként viselkedik.

 7. Benne a szén oxidációs száma +4

 8. Az ammóniával szemben bázisként viselkedik.

- megoldások -

- vissza -