FELADATOK


1. Magyarázza meg az alábbi fogalmakat!

  1. walhalla:
  2. lizéna:
  3. pilaszter:
  4. mandorla:
  5. scriptor:

2. Mit tud Vitruviusról (Mely korban élt stb.)?

3.1. Öt épület alaprajzát, metszetét esetleg rekonstrukciós rajzát láthatja az alábbi képeken. Párosítsa az alaprajzok betűjelét a metszetek számával!

A.
B.
C.
D.
E.
 

1.
2.
3.
4.
5.
 

3.2. Nevezze meg a fent látható épületeket, datálja őket és határozza meg mely kultúrára jellemző!

 

4. Írjon esszét az aacheni palota kápolnáról!

Aacheni palota kápolna

 

5. feladat

  1. Nevezze meg a képen látható építményt!  2. Írjon az épületről!

6. Minek az alaprajzát látja?

Nevezze meg, datálja, s írjon róla!

7. Hol található Magyarországon karoling-kori emlék?

8. feladat

  1. Mik az oppidumok?

  2. Iulius Caesar mely könyvében írt róla?

9. Mi a torques?

- megoldások -

- vissza -