Biológia felvételi előkészítő

Karkus Zsolt - biologia@hali.elte.hu

Konzultáció időpontja: csütörtök 14:00-15:00

A tanfolyam során a 2001. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban megjelent témakörjegyzék alapján dolgozzuk fel a tananyagot, de az abban szereplő sorrendet átrendezzük a következők szerint:


1. hét Biokémia I.: A sejtek kémiai felépítése

2. hét Biokémia II.: Anyagcserefolyamatok a sejtben

3. hét Sejtbiológia : A DNS szerepe és a fehérjeszintézis, a sejtalkotók és a sejtosztódás

4. hét Témazáró: a központi írásbeli felvételi feladatsorok biokémia, sejtbiológia tárgyú feladatai 1995 - 2001


5. hét Prokarióták, gombák, növények rendszertana és evolúciója

6. hét A növények szövetei, önfenntartása

7. hét A növényi hormonok, szaporodás és egyedfejlődés

8. hét Témazáró: a központi írásbeli felvételi feladatsorok növénytani tárgyú feladatai 1995 - 2001


9. hét Az állatok rendszere és evolúciója

10. hét Az állatok szövetei és önfenntartása I.

11. hét Az állatok önfenntartása II., szaporodás, egyedfejlődés.

12. hét Témazáró: a központi írásbeli felvételi feladatsorok állattani tárgyú feladatai 1995 - 2001


13. hét Az ember táplálkozása, légzése, anyagszállítása

14. hét Az ember immunitása, kiválasztása, kültakarója, mozgása.

15. hét A hormonális szabályozás

16. hét Idegrendszer I.

17. hét Idegrendszer II.

18. hét Idegrendszer III.

19. hét A szaporodás és egyedfejlődés

20. hét Témazáró: a központi írásbeli felvételi feladatsorok ember életműködéseivel kapcsolatos feladatai 1995 - 2001


21. hét Genetika I.

22. hét Genetika II.

23. hét Genetika III.

24. hét Populációgenetika

25. hét Témazáró: a központi írásbeli felvételi feladatsorok genetika, populációgenetika tárgyú feladatai 1995 - 2001


26. hét Ökológia I.

27. hét Ökológia II.

28. hét Biomok, hazai társulások

29. hét Etológia

30. hét Témazáró: a központi írásbeli felvételi feladatsorok ökológia, etológia tárgyú feladatai 1995 - 2001

Minden hét anyaga (a témazáró feladatsorokat kivéve) a következők szerint épül fel:

I. KULCSFOGALMAK

Ebben a pontban szerepel néhány olyan fogalom (meghatározással és magyarázattal együtt), amelyeknek ismerete, megértése különösen fontos a tananyag elsajátításához és a továbbhaladáshoz.


II. KIEGÉSZÍTÉSEK

Ez a pont tartalmazza azokat a tartalmi kiegészítéseket, amelyek a jobb megértést, az összefüggések felismerését, a nagyobb rálátást hivatottak elősegíteni. A szóbeli vizsgákhoz is itt közlünk kiegészítő anyagokat, és itt találhatók olyan, más honlapokra mutató linkek is, amelyek hasznos információkat, érdekességeket rejtenek.


III. FELADATOK

Itt hét témájával kapcsolatos - máshol nem hozzáférhető, a központi írásbeli "stílusában" készült - feladatok jelennek meg. Csak azoknak van valódi esélyük a sikeres vizsgára, akik már hozzászoktak ezekhez a feladattípusokhoz; nem elég egyszerűen "tudni" az anyagot, azt alkalmazni is tudni kell! A feladatokat javasolt mindenféle segédeszköz nélkül megoldani (csak számológép és függvénytáblázat használható), majd a megoldókulcs alapján pontozva értékelni. A számítási feladatokhoz - amennyiben nem sikerülne önállóan megoldani őket - a mellettük található segítség-linkek is felhasználhatók (természetesen a valódi felvételin ilyenek nem lesznek).


IV. MEGOLDÁSOK

Az adott heti feladatsor megoldásai.


V. VERSENYFELADATOK

E pont tartalmazza azokat a példákat, amelyek megoldásával - a külön kiírás szerint - részt lehet venni a Sulinet Felvételi Előkészítő feladatmegoldó versenyében.