FIZIKA ELŐKÉSZÍTŐ TÉMAKÖREI

Csernovszky Zoltán - fizika@hali.elte.hu

Konzultáció időpontja:
péntek 14:00-15:00

 1. KINEMATIKA 1 - EGYENESVONALÚ MOZGÁSOK
 2. KINEMATIKA 2 - HARMONIKUS REZGŐMOZGÁS, HAJÍTÁSOK, KÖRMOZGÁS
 3. TÖMEGKÖZÉPPONT, LENDÜLET, ÜTKÖZÉSEK
 4. TEHETETLENSÉGI NYOMATÉK, PERDÜLET, FORGÓMOZGÁS KINEMATIKÁJA
 5. TÖMEGPONT DINAMIKÁJA
 6. MUNKA, ENERGIA, MUNKATÉTEL
 7. KÖRMOZGÁS DINAMIKÁJA
 8. GRAVITÁCIÓ, BOLYGÓMOZGÁS
 9. PONTRENDSZER DINAMIKÁJA
 10. MEREV TESTEK MOZGÁSA
 11. HARMONIKUS REZGŐMOZGÁS DINAMIKÁJA
 12. RUGALMAS TESTEK, MECHANIKAI HULLÁMOK
 13. NYUGVÓ ÉS ÁRAMLÓ FOLYADÉKOK
 14. HŐTÁGULÁS, GÁZTÖRVÉNYEK
 15. KINETIKUS GÁZMODELL
 16. TERMODINAMIKAI FOLYAMATOK
 17. HALMAZÁLLAPOT-VÁLTOZÁSOK
 18. ELEKTROSZTATIKA
 19. ELEKTROMOS ÁRAM
 20. IDŐBEN ÁLLANDÓ MÁGNESES MEZŐ
 21. IDŐBEN VÁLTOZÓ ELEKTROMOS ÉS MÁGNESES MEZŐK
 22. VÁLTAKOZÓ ÁRAM
 23. ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK
 24. HULLÁMOPTIKA
 25. GEOMETRIAI OPTIKA
 26. ATOMFIZIKA, ENERGIAKVANTUM
 27. ATOMMODELLEK, HULLÁM-RÉSZECSKE MEGFELELTETÉS
 28. MAGFIZIKA, RADIOAKTIVITÁS
 29. ERŐTÖRVÉNYEK
 30. PRÓBAFELVÉTELIK

- vissza -