Kémia felvételi előkészítő

Szabó Márta - kemia@hali.elte.hu

Konzultáció időpontja: kedd 16:00-17:00

 1. Atomszerkezet
 2. Periódusos rendszer
 3. Molekulák (téralkat, kötésszög, polaritás)
 4. Halmazok, kötéstípusok
 5. Szilárd halmazállapot, kristályrács-típusok
 6. Oldatok
 7. Termokémia
 8. Reakciósebesség. Megfordítható kémiai reakciók
 9. Kémiai folyamatok osztályozása. Sav-bázis reakciók
 10. Redoxireakciók
 11. Elektrokémia. Fémek oldódása vízben, savban, lúgban
 12. Szerves kémia. Alkánok
 13. Alkének
 14. Alkinek. Aromás szénhidrogének
 15. Heteroatomot tartalmazó szénhidrogének. Halogéntartalmú-, oxigéntartalmú szénvegyületek
 16. Karbonsavak, észterek
 17. Nitrogéntartalmú szénvegyületek I.
 18. Nitrogéntartalmú szénvegyületek II.
 19. Sztereokémia
 20. Szénhidrátok. Fehérjék I.
 21. Feherjék II. Nukleinsavak
 22. Kolloidok. Műanyagok
 23. Hidrogén. Halogének
 24. Oxigéncsoport elemei
 25. Nitrogéncsoport elemei
 26. Széncsoport elemei. Nemesgázok. Bór
 27. Fémek (rácstípusok, korrózió, előállítás)
 28. Alkálifémek. Alkaliföldfémek
 29. A p-mező elemei
 30. A d-mező elemei

- vissza -