Pszichológia felvételi előkészítő

Varga Bernadett - pszichologia@hali.elte.hu

Konzultáció: hétfő, 14.00 - 15.00

(PSZICHOLÓGIA ELTE-BTK )
* Megjegyzés: Az ELTE és a KLTE követelményei azonosak.

Kedves Leendő Pszichológushallgatók!

Bizonyára tudjátok, hogy a 2001-es tanévtől új a kötelező irodalom, így az idei előkészítő az új könyv tematikája szerint készít fel benneteket a megmérettetésekre.
Azonban az Atkinson-féle Pszichológia ismerete sem elhanyagolható, így kísérjétek figyelemmel az előző évi tematika releváns fejezeteit is, hétről hétre keressétek az átfedéseket, illetve az új információkat illesszétek a már megszerzett tudásanyagotok közé!

Sikeres felkészülést kívánok!

Tematika - 2001

 1. I. TÖRTÉNET: A tudományos pszichológia kialakulása (7-19. old.)
 2. I. TÖRTÉNET: Intézményesedés (19-27. old.)
 3. II. ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIA: Érzékelés (31-42. old.)
 4. II. ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIA: Észlelés (43-50. old.)
 5. II. ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIA: Munkaemlékezet (55-66. old.)
 6. II. ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIA: Tapasztalat és emlékezet, az emlékezet konstruktivitása (67-76. old.)
 7. II. ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIA: A fogalmi rendszer kialakítása (77-85. old.)
 8. II. ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIA: A nyelv (87-106. old.)
 9. II. ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIA: A kommunikáció (106-113. old.)
 10. II. ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIA: A problémamegoldó gondolkodás (115-134. old.)
 11. II. ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIA: A számítógépes modellezés szerepe a kognitív pszichológiában (135-154. old.)
 12. II. ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIA: Az érzelmek (157-171. old.)
 13. II. ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIA: A motiváció (171-183. old.)
 14. III. SZEMÉLYISÉGPSZICHOLÓGIA: A személyiség értelmezései (189-206. old.)
 15. III. SZEMÉLYISÉGPSZICHOLÓGIA: A vonáselméletek története (206-220. old.)
 16. III. SZEMÉLYISÉGPSZICHOLÓGIA: Freud, Jung és Rogers elmélete (220-239. old.)
 17. III. SZEMÉLYISÉGPSZICHOLÓGIA: A személyiség működése a kognitív elméletek szerint (239-254. old.)
 18. III. SZEMÉLYISÉGPSZICHOLÓGIA: A személyiség fejlődése (254-272. old.)
 19. IV. SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA: A szociálpszichológia alapkérdései (277-301. old.)
 20. IV. SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA: Társak iránti igény (301-311. old.)
 21. IV. SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA: Meggyőzés, konformitás, csoportközi kapcsolatok és előítélet (311-326. old.)
 22. V. A PSZICHOLÓGIA PARTNERTUDOMÁNYAI, ALKALMAZÁSA: A pszichofiziológia alapjai (335-345. old.)
 23. V. A PSZICHOLÓGIA PARTNERTUDOMÁNYAI, ALKALMAZÁSA: Érzékelés és percepció (345-353. old.)
 24. V. A PSZICHOLÓGIA PARTNERTUDOMÁNYAI, ALKALMAZÁSA: Alvás és bioritmusok (353-367. old.)
 25. V. A PSZICHOLÓGIA PARTNERTUDOMÁNYAI, ALKALMAZÁSA: Alkalmazott gyermeklélektan (367-379. old.)
 26. V. A PSZICHOLÓGIA PARTNERTUDOMÁNYAI, ALKALMAZÁSA: A pszichológus feladatai az iskolában (379-386. old.)
 27. V. A PSZICHOLÓGIA PARTNERTUDOMÁNYAI, ALKALMAZÁSA: Módszertani alapfogalmak a pszichológiai kutatásokban (389-403. old.)
 28. VI. FEJLŐDÉSPSZICHOLÓGIA Kognitív fejlődés, Szociális fejlődés alapkérdései 1.
 29. VI. FEJLŐDÉSPSZICHOLÓGIA Szociális fejlődés alapkérdései 2.
 30. VI. FEJLŐDÉSPSZICHOLÓGIA Szociális fejlődés alapkérdései 3.

Tematika - 2000

Atkinson, R.L., R.C. Atkinson, E.E. Smith, D.J. Bem és S. Nolen-Hoeksema: Pszichológia. Budapest: Osiris Kiadó, 1999, második, javított, ill. átdolgozott kiadás fejezetei alapján:

 1. 1. fejezet: A pszichológia természete
 2. 3. fejezet: A pszichológiai fejlődés I. (a fejl. alapkérdései, az újszülött képességei)
 3. 3. fejezet: A pszichológiai fejlődés II. (kognitív/erkölcsi fejlődés gyermekkorban)
 4. 3. fejezet: A pszichológiai fejlődés III. (a személyiség és a társas kapcsolatok fejlődése)
 5. 5. fejezet: Észlelés I. (lokalizáció)
 6. 5. fejezet: Észlelés II. (felismerés)
 7. 5. fejezet: Észlelés III. (konstanciák, perceptuális fejlődés)
 8. 7. fejezet: Tanulás és kondicionálás I. (a tanulás különböző megközelítései, klasszikus kondicionálás)
 9. 7. fejezet: Tanulás és kondicionálás II. (operáns kondicionálás, komplex tanulás)
 10. 8. fejezet: Emlékezés I. (rövid távú memória)
 11. 8. fejezet: Emlékezés II. (hosszú távú memória, implicit memória)
 12. 8. fejezet: Emlékezés III. (emlékezet fejlesztése, konstruktív emlékezet)
 13. 11. fejezet: Érzelmek I. (arousal és érzelmek, kogníció és érzelmek)
 14. 11. fejezet: Érzelmek II. (érzelemkifejezés, érzelmi állapotokra adott reakciók, agresszió)
 15. 13. fejezet: Személyiség I. (pszichoanalitikus megközelítés)
 16. 13. fejezet: Személyiség II. (behaviorista megközelítés)
 17. 13. fejezet: Személyiség III. (fenomenológiai megközelítés)
 18. 17. fejezet: A társas világ kognitív és érzelmi vonatkozásai I. (intuitív elméletek, attitűdök)
 19. 17. fejezet: A társas világ kognitív és érzelmi vonatkozásai II. (vonzalom, biológiai és pszichológiai megközelítések)
 20. Összefoglalás: Problémacentrikus áttekintés - Vitatott kérdések
 21. Összefoglalás: Paradigmatikus áttekintés - a kötelező irodalom a nagy nézőpontok tükrében
 22. Összefoglalás: Tematikus áttekintés - a kötelező irodalom rendszerezése alaptudományi kategóriák szerint (általános-, fejlődés-, személyiség-, és szociálpszichológia)
 23. Összefoglalás: Összegző áttekintés - összefüggések, kapcsolatok, integráció

A 24. héttől kezdve a következő könyv egyes fejezeteit tárgyaljuk, mivel anyaga szintén felvételi követelmény:
Fejezetek a pszichológia alapterületeiből
szerkesztette Oláh Attila és Bugán Antal
ELTE Eötvös Kiadó, 2000


! A könyv az ELTE BTK Pszichológia Tanszékén kedvezményes áron megvásárolható
(3.500,-Ft) !

 1. Történet (7-27.old.)
 2. Általános pszichológia I. (31-86.old.)
 3. Általános pszichológia II. (87-183.old.)
 4. Személyiségpszichológia (189-272.old.)
 5. Szociálpszichológia (277-326.old.)
 6. A pszichológia partnertudományai, alkalmazása I. (335-364.old.)
 7. A pszichológia partnertudományai, alkalmazása II. (367-403.old.)
 8. Összefoglaló feladatok

A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgából áll.

Írásbeli vizsga:

3 órában a kötelező irodalom tematikai egységeire alapozott tesztkérdésekre kell válaszolni, valamint a kötelező irodalom témáiból kiinduló esszéket (3-5) kell megírni.

Szóbeli vizsga:

Az egyik kérdést a kötelező szakirodalom témaköreiből kell kifejteni.
A másik a felvételiző - az ajánlott szakirodalom valamelyikének megválasztásával - érdeklődési körének megfelelő témakörből áll.

A kötelező irodalom:

Atkinson, R.L., R.C. Atkinson, E.E. Smith, D.J. Bem és S. Nolen-Hoeksema: Pszichológia. Budapest: Osiris Kiadó, 1999, második, javított, ill. átdolgozott kiadás

Az ajánlott irodalom:

Allport, G. : A személyiség alakulása. Budapest, Gondolat (több kiadás)
Aronson, D.: A társas lény. Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó (több kiadás)
Bereczkei T.: A génektől a kultúráig. Budapest, Gondolat, 1991.
Bettelheim, B. : A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Budapest, Gondolat (1985, 1988)
Csíkszentmihályi M.: Flow. És addig éltek amíg meg nem haltak. A mindennapok minősége. Budapest, Kulturtrade, 1998
Fejezetek az alkalmazott lélektan köréből (ELTE-KLTE közös kiadványa)(megjelenés alatt)
Forgas, J.P.: A társas érintkezés pszichológiája. Budapest, Gondolat (több kiadás)
Freud, S.: Esszék. Gondolat, Bp. 1982
Goleman, D.: Érzelmi intelligencia, Budapest, Háttér Kiadó, 1997.
Mérei F. és Binet Á.: Gyermeklélektan. Budapest, Gondolat (több kiadás)
Séra L., Oláh A. és Komlósi A.: Általános pszichológia Óvonői szakközépiskolák 2. osztálya számára Budapest, Tankönyvkiadó (több kiadás)