Intézetek, karok

Int.

Intézmény megnevezése

AF Államigazgatási Főiskola
AOTE Állatorvostudományi Egyetem
ATIF Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola
AVF Általános Vállalkozási Ffőiskola
BDMF Bánki Donát Műszaki Főiskola
BDTF Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
BEPF Benedek Elek Pedagógiai Főiskola
BGYTF Bessenyei György Tanárképző Főiskola
BJKMF Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola
BKE Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
BKEATK Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Általános Társadalomtudományi Kar
BKEGK Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodási Kar
BKEKK Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági Kar
BMEEOK Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar
BMEESZK Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar
BMEGEK Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar
BMEGTK Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar
BMEKSK Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Kar
BMETTK Budapesti Műszaki Egyetem Természettudományi Kar
BMEVEK Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Kar
BMEVIK Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar
BPTIF Budapesti Tanítóképző Főiskola
CSTIF Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola
CTIF Comenius Tanítóképző Főiskola
DATEMFK Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdági Főiskolai Kar
DATEMTK Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar
DATEMVK Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Víz- és Környetgazdálkodási Kar
DESZDK Debreceni Egyetemi Szövetség Debreceni Konzervatórium
DOTEEFK Debreceni Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar
DOTEOK Debreceni Orvostudományi Egyetem Orvostudományi Kar
EJF Eötvös József Főiskola
EJFM Eötvös József Főiskola Műszaki fakultás
EKTF Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola
ELTEAJK Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
ELTEBTK Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
ELTESZ Eötvös Lóránd Tudományegyetem Szociológiai Intézet
ELTETFK Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar
ELTETTK Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
GAMF Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola
GATEGTK Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar
GATEGYFK Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös
GATEKVA Gödöllői Agrártudományi Egyetem Kereskedelmi és Vállalkozási Akadémia
GATEMEFK Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Mezőtúr
GATEMGK Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar
GATEMTK Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar
GATENYFK Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Nyíregyháza
GATEVTI Gödöllői Agrártudományi Egyetem Vezető- és Továbbképző Intézet
GDF Gábor Dénes Főiskola
GYTF Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola
HIETEEFK Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar
HWPF Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskola
IPF Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola
JATEAJK József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
JATEBTK József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
JATEGTK József Attila Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
JATESZEF József Attila Tudományegyetem Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar
JATETTK József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar
JGYTF Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
JPTEAJK Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
JPTEBTK Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
JPTEFEEFI Janus Pannonius Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrásfejlesztési Intézet
JPTEKTK Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
JPTEMK Janus Pannonius Tudományegyetem Művészeti kar
JPTEPMMFK Janus Pannonius Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar
JPTETI Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Intézet
JPTETTK Janus Pannonius Tudományegyetem Természettudományi Kar
JTIF Jászberényi Tanítóképző Főiskola
KEEEK Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszeripari Kar
KEEKFK Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Főiskolai Kar
KEEKK Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Kar
KEETK Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Tájépítészeti -védelmi és -fejlesztési Kar
KETIF Kecskeméti Tanítóképző Főiskola
KF Körös Főiskola
KFBTOI Körös Főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Intézete
KGF Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola
KJF Kodolányi János Főiskola
KKF Külkereskedelmi Főiskola
KKMF Kandó Kálmán Műszaki Főiskola
KLTEBTK Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
KLTEJATI Kossuth Lajos Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Intézet
KLTEKTK Kossuth Lajos Tudományegyetem Közgazdaságtudományi és Üzleti Képzés
KLTEMFK Kossuth Lajos Tudományegyetem Műszaki Főiskolai Kar
KLTETTK Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Kar
KMF Könnyűipari Műszaki Főiskola
KREAJK Károli Gáspár Református Egyetem Jogi Kar
KREBTK Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar
KRETFK Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar
KTIF Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola
KVIF Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola
LFZFE Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Egyetemi ágazat
LFZFTBP Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Budapesti Tanárképző Intézet
LFZFTP Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Pécsi Tanárképző Intézet
MEAJK Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
MEBAK Miskolci Egyetem Bányamérnöki Kar
MEBBZI Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézete
MEBTK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar
MEDFK Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Kar
MEGEK Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar
MEGTK Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar
MEKOK Miskolci Egyetem Kohómérnöki Kar
MIF Magyar Iparművészeti Főiskola
MKF Magyar Képzőművészeti Főiskola
MPANNI Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete
MTF Magyar Táncművészeti Főiskola
MUTF Modern Üzleti Tudományok Főiskolája
NUF Nemzetközi Üzleti Főiskola (International Business School)
PATEATK Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kar
PATEGMK Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar
PATEMTK Pannon Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar
POTEEFK Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar
POTEOK Pécsi Orvostudományi Egyetem Orvostudományi Kar
PPKEBTK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar
PPKEJAK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
PSZFBP Pénzügyi és Számviteli Főiskola Budapest
PSZFSA Pénzügyi és Számviteli Főiskola Salgótarjáni Intézet
PSZFZA Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézet
RTF Rendőrtiszti Főiskola
SEEMK Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar
SEFFFK Soproni Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar
SEFMK Soproni Egyetem Faipari Mérnöki Kar
SEKGSZ Soproni Egyetem Közgazdasági Képzés
SOTEAOK Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar
SOTEFOK Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Kar
SOTEGYK Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar
SZFF Színház- és Filmművészeti Főiskola
SZFSZSZK Szegedi Felsőoktatási Szövetség József Attila Tudományegyetem Szegedi Konzervatóriuma
SZIF Széchenyi István Főiskola
SZOTEAOK Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar
SZOTEFK Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Főiskolai Kar
SZOTEGYK Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar
TF Magyar Testnevelési Egyetem
VEMK Veszprémi Egyetem Mérnöki Kar
VETK Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar
VHF Veszprémi Hittudományi Főiskola
VTIF Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola
WJLF Wesley János Lelkészképző Főiskola
YMMF Ybl Miklós Műszaki Főiskola
ZMNEHTK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kar
ZMNEVSZTK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Kar
ZSTIF Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főskola

 

- vissza -


Az információkat az Országos Felsőktatási Felvételi Iroda bocsátotta rendelkezésünkre.
A szerzői jog őket illeti.