Feladatok


Mennyiségi összehasonlítás

A = a nagyobb, mint b
B = b nagyobb, mint a
C = a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

1.

 1. A napsugarak hajlásszöge március 21-én a Baktérítőn
 2. A napsugarak hajlásszöge március 21-én a Ráktérítőn

2.

 1. Az évi középhőmérséklet a tierra caliente magassági övben
 2. Az évi középhőmérséklet a tierra templada magassági övben

3.

 1. A tél hossza a szubarktikus éghajlati területeken
 2. A tél hossza a hideg éghajlati övezet tundraterületein

4.

 1. Az északi félgömbön a nappalok hossza március 21-én
 2. Az északi félgömbön az éjszakák hossza március 21-én

5.

 1. Az éjszaka hossza Budapesten március 21-én
 2. Az éjszaka hossza St°Ckholmban március 21-én

6.

 1. A nappal hossza Budapesten március 21-én
 2. A nappal hossza Debrecenben június 22-én

7.

 1. A hőmérséklet napi közepes ingása a sarkvidéken
 2. A hőmérséklet napi közepes ingása az Egyenlítőn

8.

 1. A podzol humusztartalma
 2. A barna erdőtalaj humusztartalma


Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha csak d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz: F

9. Mely éghajlattípus területén lehet 13-15 °C között az évi középhőmérséklet (tengerszintre redukált) értéke, és 30 °C az évi közepes hőingás?

a. szubtrópusi mediterrán
b. mérsékelt övi sivatagi
c. szubtrópusi monszun
d. száraz kontinentális

10. Ezen az éghajlati területen vöröses színű talajok találhatók.

 1. trópusi sivatagi
 2. száraz kontinentális
 3. óceáni
 4. szavanna

11. Az ilyen éghajlati terület folyóinak vízjárása erősen ingadozó

 1. szavanna
 2. monszun
 3. mediterrán
 4. óceáni

12. Ezen éghajlati típus területét nyáron tengeri eredetű légtömegek uralják

 1. óceáni
 2. száraz kontinentális
 3. szubtrópusi monszun
 4. mediterrán

 

Négyféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. a mérsékelt övezet mediterrán öve
B. a trópusi térítői öv
C. mindkettő
D. egyik sem

 1. Jellegzetes talaja a fahéjszínű erdőtalaj
 2. Természetes növényzetét a lombhullató erdőségek alkotják
 3. Esős és száraz évszakok váltakoznak területén
 4. Értékes gazdasági növénye a tea és a bambusz
 5. A felszínformáló tevékenység a téli időszakban erőteljessé válik
 6. A nyár forró és igen száraz
 7. Az olajfa, a szőlő, a füge jellegzetes növénye
 8. Klímajellemzőinek kialakulásában szerepe van a passzát-szélrendszernek
 9. A kilúgzási folyamatok jelentős szerepet játszanak a talajfejlődésben
 10. Legfontosabb felszínformáló erő a fizikai aprózódás

 

A. egyenlítői öv
B. átmeneti öv
C. mindkettő
D. egyik sem

 1. Az é.sz. és a d.sz. 20°-a által határolt területen belül helyezkedik el
 2. az évi közepes hőingása 3-10 °C
 3. természetes növénytakarója az esőerdő
 4. talaja a tápanyagokban szegény trópusi vörösföld, a latoszol
 5. éghajlatát egész évben a passzát szélrendszer leszálló ága határozza meg
 6. a csapadék mennyiségében, a Nap kétszeri merőleges delelését közvetlenül megelőzően két csúcsérték alakul ki
 7. ebben az övben mérték eddig Földünkön a legmagasabb hőmérsékletet
 8. természetes növénytakarója facsoportokkal átszőtt ligetes mezőség, a szavanna


Relációanalízis

A = igaz, igaz, van összefüggés
B = igaz, igaz, nincs összefüggés
C = igaz, hamis
D = hamis, igaz
E = hamis, hamis

 1. A mediterrán éghajlatú területeken a folyók vízállása nyáron alacsony, csaknem teljesen kiszáradnak, mert nyáron a passzát szélrendszer leszálló ága e területekre tolódik.
 2. Ugyanazon a szélességi körön az óceántól távolodva a mérsékelt övezetben a szárazföld belsejében az évi közepes hőingás nő, mert az óceánok felől érkező légtömegek csökkenő mértékben fejtik ki mérséklő hatásukat.
 3. A napsugárzás hatására a déli félgömbön az északi lejtő jobban, a déli lejtő kevésbé melegszik fel, mert az északi lejtőn kisebb, a déli lejtőn nagyobb a napsugarak hajlásszöge.
 4. Minél nagyobb a napsugarak hajlásszöge, annál erősebben melegszik fel a levegő, mert mind több napsugárzás jut a földfelszín ugyanakkora területére.
 5. Az egyenlítői éghajlaton a felszín nagyon gyorsan pusztul, mert a hőmérséklet jelentős napi ingása miatt rendkívül gyorsan aprózódnak itt a kőzetek.
 6. Az Egyenlítő vidékén a hőmérséklet csekély ingása miatt nagyarányú a mállás, mert az állandóan magas hőmérséklet és bő csapadék gyorsítja e folyamatot.
 7. Az egyenlítői tájak fő gazdasági növényei az olaj- és kókuszpálma, kakaó, banán, mert e növények csapadék és hőigényesek.
 8. Az állandóan fagyos éghajlat alatt a jég formálja a felszínt, mert a csapadék 200 mm körül van.
 9. Minden éghajlati övben jellegzetes növényzet alakult ki, mert az éghajlat meghatározza a növények életfeltételeit.
 10. Az oázisok legfontosabb terméke a datolya, mert e területeken a levegő vízgőztartalma magas.
 11. A domborzat módosítja az éghajlatot, mert fölfelé haladva emelkedik a levegő hőmérséklete.
 12. A sivatagok területén a kőzetek mállása rohamos, mert a hőmérséklet igen nagy ingása miatt gyorsan aprózódnak a kőzetek.


Hibakutatás

43. Keresse meg és húzza alá a szövegben előforduló hibákat! (10 pont)

A meleg mérsékelt övben két éghajlattípus alakult ki: a mediterrán klíma és a szubtrópusi monszun éghajlat. A mediterrán éghajlatú területre nyáron a passzát szélrendszer felszálló ága tolódik; télen ez az ág visszahúzódik, és utat nyit a szárazságot hozó mérsékelt övi anticiklonoknak. A szubtrópusi monszun éghajlatot a szárazföldek és a tengerek eltérő felmelegedésétől kialakuló téli és nyári monszunszél váltakozása idézi elő. A szubtrópusi monszun területek tele sokkal melegebb, az évi csapadék pedig több, mint a mediterrán területeké. Mindkét éghajlaton télen a felszínt főként a folyók formálják, nyáron pedig az aprózódás dominál. A lepusztulási folyamatoknak igen különleges felszínformái a mediterrán éghajlaton kialakult szigethegyek. Kelet-Ázsiában főként a keménylombú erdők uralkodnak; fontos növények a bambusz, a teacserje, és a lombhullató eperfa, a földművelés legfőbb terménye a rizs. A Földközi-tenger partvidékén a főként lombhullató cserjefajokból álló macchia foglalta el a nagyrészt kiirtott erdők helyét. A dél-európai mediterrán tájakon sok déligyümölcs - narancs, citrom, datolya - terem, valamint magas színvonalú juh- és kecsketenyésztés folyik.

 

Számítási - logikai feladatok

44.

Az ábrán látható helyzetben melyik két szélességi körön delel a Nap 70° magasan?

a = ……………
b = ……………

Milyen magasan delel ekkor

c = az Északi-sarkkörön?…………….
d = a Déli-sarkkörön?………………..

Milyen napszak van a földgömb e-vel jelölt területén?

e = ……………

(5 pont)


45.

Amikor Budapesten (é.sz. 47,5°) 66° a Nap delelési magassága, milyen magasan delel

 1. az Egyenlítőn?…………….
 2. az Északi sarkon?……………
 3. Melyik szélességi körön delel ezen a napon merőlegesen?…………….

(3 pont)

46.

 1. Melyik éghajlatra jellemző a fenti diagram?
 2. Milyen természetes növénytakaró tartozik ehhez az éghajlati típushoz?
 3. Az állomás, ahonnan a diagram adatai származnak, a 118o keleti hosszúsági körön található. Melyik kontinensen van?

(3 pont)

47.

Szerkesszen éghajlati diagramot a megadott adatok alapján a jelzett koordinátatengelyekre!

 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
°C 24,4 24,1 21,8 19,3 15,2 14 12,1 12,7 13,8 15,9 19,8 23,0
mm 15 14 20 49 113 185 170 138 87 59 18 5


 1. diagramszerkesztés
 2. Mennyi az évi összcsapadékérték?
 3. Mennyi az évi közepes hőingás értéke?
 4. Földünk milyen éghajlatán helyezkedik el ez a település, amelynek az éghajlati diagramját feldolgozta? Miért?
 5. Melyik szél és mikor fejti ki itt hatását? Hogyan befolyásolja ez a csapadék eloszlását?
 6. Mikor éri itt a sík felületet a napsugárzás merőlegesen?

(7 pont)

- megoldások -

- vissza -