Európa története a földrajzi felfedezésektől az angol polgári forradalomig, gazdaság- és társadalomtörténet

(15. sz végétől a 17. sz. első feléig)

Nyugat-Európa helyzete a korszak elején


I. Gazdasági változások

A földrajzi felfedezések okai, feltételei

A felfedezések menete (1. Portugálok, 2. Spanyolok 3. Angolok, hollandok, franciák)


Ősi amerikai kultúrák

Az amerikai kontinens benépesülése 35 ezer évvel ezelőtt kezdődött, az eurázsiai tundrák vadász közösségei a Behring-szoroson keresztül vándoroltak a földrészre.
3-4 ezer évvel ezelőtt népesedett be a kontinens, folyamatos a kapcsolat az eurázsiai kontinenssel (pl. viking telepek), de ezek nem gyakorolnak hatást az amerikai civilizáció fejlődésére.

Az ősi civilizációk jellemzői:

Népcsoportok:


A gyarmatosítás hatása

1494. Tordesillas-i szerződés: Amerika spanyol hódítás alatt (kivéve Brazília), a Távol-Kelet a portugáloké. Brazíliában és Afrikában a portugálok nem klasszikus gyarmatbirodalmat építenek ki, hanem partmenti erődítmények, kereskedelmi telepek, csatolt koronaországok rendszerét. Később Portugália Hollandiának, Spanyolország sok helyen Franciaországnak, Angliának kénytelen átadni a helyét (kereskedelmi társaságok megalakulása).

Portugália és Spanyolország közvetlenül profitált a felfedezésekből: kincsek, behozatali vám. Nem fordítottak azonban kellő gondot az iparfejlesztésre - lemaradnak.

Új kereskedelmi útvonalak:


Új iparfejlesztési formák a céhek helyén

Új gazdasági irányzatok:

II. Társadalmi változások

A reformáció kialakulása, irányzatai, hatása

 1. Társadalmi elégedetlenség:

  - tartományi széttagoltság
  - elszegényedő kis- és középnemesség
  - jobbágyok túladóztatása - elszegényedés
  - Hansa-városok szerepe csökken

 2. Egyház válsága:
  - félelem - természeti csapások, járványok...
  - simónia: egyházi tisztségek árusítása pénzért
  - papok erkölcstelen életmódja
  - építkezések - költségesek, búcsúcédulák árusítása

1517. Luther Márton, Ágoston-rendi szerzetes - 95 pontban hittételek megfogalmazása a katolikus egyház megújítására:

Münzer Tamás irányzata: őskommunisztikus állam, társadalmi rend gyökeres átalakítása, igazságosság országa, felnőttkeresztelés, zsarnokölés - 1524-26. német parasztháború ideológiai alapja (Ulrich Hutten a vezető).

Szervét Mihály: antitrinitarizmus - szentháromságtagadás, Genfben megégették 1553-ban.

 

Terjedő lutheranizmus (evangélikus vallás)

 

Svájci reformáció

Ulrich Zwingli: minden szentséget tagad, szimbolikus Biblia-képek, tagadja a pápa egyházfőségét

Kálvin János (református vallás):

Kulturális eredményei

 

Az ellenreformáció

 

Az abszolutizmus jellemzői

A tananyagra vonatkozó feladatok a 12. lecke végén találhatóak!!!!

- vissza a tematikához -