Megoldások

1. Kösd össze a szerzőt és a művet. A mű megjelenésének dátuma is segítségedre lehet!

Évszám
A mű címe
Szerző
1904 A mindennapi élet pszichopatológiája Sigmund Freud
1918/22 A nyugat alkonya Oswald Spengler
1926 A szó az életben és a művészetben Mihail Bahtyin
1935 A műalkotások eredete Martin Heidegger
1946 Mimézis - A valóság ábrázolása az európai irodalomban Erich Auerbach
1957 Mitológiák Roland Barthes
1962 A nyitott mű Umberto Eco
1969 Az esztétikum sajátossága Lukács György
1972 A filozófia pereme Jacques Derrida
1975 Bevezetés az irodalmi hermenutikába Szondi Péter
1979 Posztmodern állapot Francois Lyotard
1987 Fekete nap: depresszió és melankólia Julia Kristeva

Helyes válaszonként 2 pont, összesen 24 pont.

2. Szövegelemzés

3. Melyik műben szerepel és ki a szerzője?

Szereplő
Szerző
Asztrov Csehov Ványa bácsi
Balga Vörösmarty Csongor és Tünde
Baradlay Jenő Jókai Kőszívű ember fiai
Cumilla Zrínyi Szigeti veszedelem
Dorian Gray Wilde Dorian Gray Arcképe
Ficsor Kosztolányi Édes Anna
Mercutio Shakespeare Rómeó és Júlia
Tartuffe Moliére Tartuffe

Minden megoldás 1-1 pont, összesen 16 pont.

Összen 52 pont, ebből 44 már jónak számít.

- vissza -