ÉRZELMEK II.

IV. Érzelemkifejezés

Darwin: az érzelmek kommunikációjának túlélési értéke van. újabban: ez igaz, de a szubjektív élményhez is hozzájárulnak

 1. Az érzelmek kifejezésének kommunikációja
  Ekman: bizonyos arckifejezéseknek egyetemes jelentése (6 alapérzelem: öröm, düh, bánat, undor, félelem, meglepődés),
  V: különböző ország emberei felismerik, evolúciós múlt, kultúrából elsajátított érzelmek (pl. kínaiak), megnyilatkozási szabályok

 2. Agyi lokalizáció
  Bizonyos izmok bizonyos arckifejezésekhez, jobb agyféltekei érzelem értelmező rendszer, K: jobb féltekei sérült betegeknek nehézségeik vannak az arckifejezések felismerésében (Etcoff), prozopagnóziások: arcot nem, de arckifejezést igen, (arcfelismerés: fali és nyakszirtlebeny határán, érzelemfelismerés: középső halántéklebenyi tekervény), K: bal fülbe adott érzelmet kifejező hangot jobb felismerése

 3. Az érzelmek intenzitása és megkülönböztetése
  a) A faciális feedback hipotézise
  visszajelzés arckifejezésünkről, K: illatok kellemessége mosolygás, vagy morcos nézés közben, K: rajzfilmek mulatságossága tollal a fogak vagy az ajkak között, közvetett kapcsolatok (arckifejezés - arousal - kiértékelés)

  Tompkins: az arckifejezések az érzelmek minőségét is meghatározzák -visszajelentés: kellemes/kellemetlen - pozitív/negatív érzelmek --> arckifejezés = érzelem - James: azért örülünk, mert nevetünk

  b) Vérkeringés és agyhőmérséklet
  bizonyos arcizmok összehúzódása befolyásolja a véredényeket, ez meghatározza az agy hőmérsékletét, ami serkenti/gátolja egyes neurotranszmitterek kiválasztása, ezek pedig végül az érzelmeket megalapozó kérgi aktivitás részei lehetnek. Zajonc: K: ü-betűs kísérlet, hőmérséklet emelkedik

V. Az érzelmi állapotra adott általános reakciók

 1. Energizálás és megzavarás
  Emocionális arousal optimuma (közepes szinten), túl intenzív érzelem: gondolkodás zavara, Hebb: az emocionális arousal és a teljesítmény görbéje: arousal/feladat megoldásának hatékonysága, Tyhurst: V: tűzvésszel, árvízzel szemben, 15% szervezett, 70% szervezetlen, többi pánik, fokozott arousal - betegség

 2. Figyelem és tanulás: hangulatfüggőség
  Bower: K:
       1) hipnotizált személyek
       2) történet szomorú és boldog ember találkozásáról - a szomorú állapotba hipnotizáltak a szomorú dolgokra figyeltek
       3) többet tanultak a hangulatuknak megfelelőről, többet idéztek fel (inkább a szomorúak), hangulatunknak megfelelő emléknyomok felidézése könnyebb

 3. Értékelés és becslés: a hangulat hatásai
  a hangulat befolyásolja hogyan értékelünk más embereket, K: ajándékot kapott személyek többre értékelik tárgyaikat

  a hangulat befolyásolja továbbá a különböző kockázatok gyakoriságának megítélését is: K: Újsághír tragikus halálról - tűzvész, árvíz, betegség nagyobb eséllyel, K: szomorú/dühös hangulat, repülőgép lekésése, dühös: más emberek a hibásak, szomorúak: a helyzet, a hangulat önfenntartó!

VI. Az agresszió mint érzelmi reakció

pszichoanalitikus elmélet, szociális tanuláselmélet, agresszió: olyan viselkedés, amely szándékosan sért egy másik embert (fizikailag vagy verbálisan), vagy rombol tárgyakat

1. Az agresszió mint drive
Freud: ösztönök, szexualitás gátlása - agresszió, Dollard: frusztráció-agresszió hipotézis, bármilyen cél elérésének akadályozásakor, energizálja a viselkedést és fennmarad a kielégülésig, mint pl. az éhség, szexualitás

 1. Agresszió más fajoknál
  Lorenz: az állatok rendelkeznek agressziót kontrolláló mechanizmussal, az emberek nem, azonban az állatok között is sokkal több a gyilkosság, nemi erőszak, gyermekgyilkosság, mint azt eredetileg gondolták. nőstények kevésbé agresszívak, Goodall: határháborúk (csimpánzok között), csak emberek vívnak kiterjedt háborúkat

 2. Más fajok agressziójának biológiai alapjai
  hipotalamusz speciális területeinek ingerlése agresszív, vagy gyilkos választ válthat ki

  K: macska elektródával: fúj, feláll a szőre, támad mindenre/más terület ingerlésénél düh nélkül megöli a partkányt

  K: patkány ingerlése: veleszületett válasz, előtte sosem ölt egeret

  K: majmoknál dominancia - alárendelt hímet megtámad, felette állónál lekuporodik

  Magasabb rendű emlősöknél kérgi szabályzás, a tapasztalat jobban befolyásol, szociális hatások, dominanciahierarchia kialakulása

 3. Az emberi agresszió biológiai alapjai
  tesztoszteron, majmok agressziója is, V: 4400 amerikai veterán, magasabb tesztoszteron = múltban nagyobb agresszivitás, ezek inkább alacsonyabb státusúak, de a korreláció alacsony

2. Az agresszió mint tanult válasz
szociális tanuláselmélet (behaviorizmus), környezeti kontingenciákra adott válaszok, de kognitív folyamatok, reprezentációk, következmények megbecslése

Bandura: megfigyeléses tanulás, viselkedési minták, következmények, modellek, az agresszió megfigyeléssel és utánzással tanulható, megerősítés

frusztrált személy (céljaiban akadályozott, vagy stressz): kellemetlen emocionális arousal - segítség/agresszió/visszahúzódás/nagyobb erőbedobás/érzéstelenítés (kábítószer, alkohol) - a legsikeresebb akció lesz a válasz, ellenséges helyzetben agresszióval lettek sikeresek - később is agresszívek lesznek

 1. Az agresszió utánzása
  K: felnőtt agressziója felfújt babával/gyerekek utánozzák, K: gumibabával szemben
  élő /filmes /rajzfilmes agresszió - filmről, rajzfilmről is utánozzák, agresszív szülők gyermekei is agresszívabbak

 2. Az agresszió megerősítése
  nagyobb agresszió, ha a megfigyelt modell agresszióját megerősítik, K: pozitív megerősítések (sírás, összerezzenés), büntetés (ellentámadás), semleges reakciók (nem vesz tudomást a támadóról) (Patterson és mtsai), akik ellentámadással voltak sikeresek önállóan is támadtak később

3. Az agresszió kifejezése és a katarzis
egy érzelemtől való megtisztulás, az érzelem intenzív átélése következtében, ha az agresszió drive - katarzis csökken, ha tanult válasz - növekszik

 1. Az agresszív cselekedet
  V: agresszív tevékenység vagy növeli, vagy azonos szinten tartja az agresszivitást

  K: áramütéses büntetés növelése ismételt próbák során, ha drive lenne, minden próba után csökkennie kellene

  K: elbocsátott légiforgalmi dolgozók érzései főnökeikkel szemben, utána írásban is, akik beszéltek, haragosabbak voltak írásban

  V: hadviselő kultúrákban több harcias játékot játszanak - agresszió agressziót szül, de: agresszív viselkedés szorongást kelthet, ami csökkentheti az agressziót, agresszió kifejezése erőssé, magabiztosság teheti az embert, de nem azért, mert csökken a hajtóerő

 2. Erőszak nézése
  fantázia általi levezetés?, tévében nő az erőszakos cselekmények száma

  K: 2 csoport: erőszakos/erőszakmentes rajzfilm, első csoport agresszívebb

  V: tévében látott erőszak/agresszív viselkedés interperszonális konfliktusokban korrelál, de lehet hogy az néz több agresszív filmet, aki eleve szereti

  Eron és munkatársai
  : V: 10 éven keresztül több mint 800 8-9 éves gyerek tévénézési szokásai, agresszivitás iskolatársak pontozása alapján, akik erőszakos műsort - agresszívabbak - de 9 éves korban sok erőszak nézése korrelál 19 éves fiúk agresszivitásával

  érdekes: lányoknál nincs konzisztens kapcsolat, a lányok kevésbé hajlamosak az agresszió utánzására (de a legtöbb tévébeli agresszív szereplő férfi), hacsak nincs megerősítés, harag és agresszió: pl. önértékelés elvesztése vagy becstelen viselkedés, egyéb tényezők: szegénység, túlnépesedés, rendőri intézkedés, stb...

- teszt -