Teszt

1.

 1. Ki alapított mintagazdaságot Szarvason?

 2. Ki alapított az ómassai vashámort?

 3. Kinek a találmánya az első sűrített levegővel működő bányaszivattyú?

 4. Ki alapította az első felsőfokú mezőgazdasági szakiskolát (Georgikon) Keszthelyen?


2. Ismertesse, hogyan változott meg Magyarország etnikai térképe a 18. sz-ban?

3. Milyen kormányzati funkciót láttak el a 18. sz-ban az alább felsorolt intézmények, ki választotta vagy nevezte ki azokat, és ki ellenőrizte működésüket?


4. Magyarázza meg a következő fogalmakat!


5.

 1. Miért mondhatta a hagyomány szerint Mária Terézia: "Ha jó operaelőadást akarok hallani Eszterházára megyek"

 2. Soroljon fel min. 5. 18. sz-i magyarországi műalkotást!

 3. Ki és mikor adta ki a Ratio Educationist? Mit tartalmazott?

 4. Honnan számítjuk a magyar felvilágosodás kezdetét?


6. Ki és mikor adta ki az Úrbéri Pátenst? Mi volt ennek lényege és jelentősége?

7.

a. Ki és mikor adta ki a


b. Hogyan határozzák meg ezek Magyarország státuszát?


8. Mikor történtek az alább felsorolt események?

9. A magyar jakobinus mozgalommal kapcsolatos kérdések következnek!


Esszé

 1. Ismertesse a magyarországi bíróságok rendszerét a 18. sz. végén!
 2. Ismertesse II. József legfontosabb Magyarországot érintő rendeleteinek tartalmát és értékelje is a dokumentumokat!
 3. Ismertesse a Habsburgok gazdaságpolitikáját!
 4. Mi az oka a magyar nemesség királyhűségének a napóleoni háborúk idején?

- megoldások -

- vissza -