Összefoglaló feladatsor az eddig tanultakból


1. Állítsa időrendbe a felsorolt eseményeket!

a. sumér városállamok virágkor
b. buddhizmus kialakulása
c. egyiptomi középbirodalom bukása
d. égei vándorlás

2. Jelölje be a felsorolt események közül a legkorábbit!

a. Asoka uralma Indiában
b. Perzsák elfoglalják Egyiptomot
c. Mükénéi civilizáció hanyatlása
d. Kínai nagy fal építése

3. Állítsa időrendbe a következő eseményeket!

a. Szolón törvényei
b. Drakhón törvényei
c. Peiszisztratosz uralma
d. Kleiszthenész reformjai

4. Állítsa a római császárokat sorrendbe uralkodásuk ideje szerint!

a. Diocletianus
b. Néró
c. Caracalla
d. Hadrianus

5. A felsorolt fogalmak közül melyik a kakukktojás?

a. consul
b. praetor
c. arkhon
d. quaestor

6. A felsorolt személyek közül melyik a kakukktojás?

a. Szókratész
b. Ariszteidész
c. Herakleitosz
d. Demokritosz

7. Mit jelent az invesztitúra fogalma?

a. Szent Törvényszék
b. Személyre irányuló pápai átok
c. Területre irányuló pápai kiközösítés
d. Püspökök kinevezési joga

8. Mi volt a dzsihád?

a. adófajta az arab birodalomban
b. adófajta a török birodalomban
c. szent háború
d. Mohamed futása

9. Milyen sorrendben uralkodtak a felsorolt magyar királyok?

a. II. András-IV. Béla-V. István-IV. László
b. II. András-IV. Béla-IV. László-V.István
c. II. András-V. István-IV. Béla-IV. László
d. II. András-IV. László-IV. Béla-V. István

10. Melyik évben és hol ítélték halálra Husz Jánost?

a. 1418. konstanzi zsinat
b. 1415. tridenti zsinat
c. 1415. konstanzi zsinat
d. 1418. tridenti zsinat

11. Mikor és hol verték meg a lengyelek a német lovagrendet?

a. 1410. Lippany
b. 1434. Lippany
c. 1410. Grünwald
d. 1434. Grünwald

12. Melyik erdélyi fejedelmünk vett részt a 30 éves háborúban?

a. Bethlen Gábor
b. II. Rákóczi György
c. Mindkettő
d. Egyik sem

13. Melyik erdélyi fejedelmünket választották lengyel királlyá?

a. I. Rákóczi Györgyöt
b. II. Rákóczi Györgyöt
c. Bethlen Gábort
d. Báthori Istvánt

14. Melyik kijelentés kapcsolódik az ausburgi vallásbékéhez?

a. "cuius regio, eius religio"
b. "cogito ergo sum"
c. "divide et impera"
d. "tregua Dei"

15. Hol és mikor nyilvánították elsőként trónfosztottnak a Habsburg-házat?

a. 1705. szécsényi országgyűlés
b. 1707. ónodi országgyűlés
c. 1707. szécsényi országgyűlés
d. 1705. ónodi országgyűlés

- megoldások -

- feladatok -

- vissza -