Magyarország története a Rákóczi szabadságharctól a reformkorig


Főbb politikai jellemzők

Erdély18. sz. elejére a Magyar Királyság területi egysége helyre állt (1718. Pozsareváci béke) - Erdélyt (1765 nagyfejedelemség) az és határőrvidéket (Temes vidéke) nem csatolták a Magyar Koronához, Horvátország autonómiát kap, de a magyar országgyűlés határozatai kötelezőek számára.

Magyar ügyeket intéző kormányszervek

Etnikai változások

Gazdaság

Társadalom

 

Politikatörténet

III. Károly (1711-40)

Mária TeréziaMária Terézia (1740-80)

LíceumII. József (1780-90)

KoronázásII. Lipót (1790-92)

I. Ferenc (1792-1835)

 

Reformkor előkészítése


Érdekességek


Ajánlott irodalom


- feladatok -

- összefoglaló feladatok -

- vissza a tematikához -