A felvilágosodás szellemi áramlatai (1680-1780)


Gazdasági és társadalmi háttér


A felvilágosodás előkészítése (1620-50)

 

Legfőbb gondolatok


Vallásos gondolkodás

Deizmus kialakulása: istent csak a legfőbb teremtőnek tartják, ám a természetből kiűzik, a világot már nem ő, hanem saját, leírható és megismerhető törvényei mozgatják.

Befeléfordulás a menedéke az embernek (a kereszténység és az egyház szerepe elhalványul).


Gazdasági elméletek

18. sz. kihívásaira már nem adott választ a merkantilista gazdaságpolitika.

F. Quesnay (1694-1774) francia orvos, közgazdász

 

A. R. Turgot (1727-1781) francia közgadász

Adam Smith (1723-90) angol közgazdász


Felvilágosult abszolutizmus


Jeles gondolkodók


Baruch Spinoza (1632 - 1677)


KönyvtárFrancia felvilágosodás

Etienne Bonnot de Condillac (1714-1780)

Marie de Cavitat Condorcet márki (1743-1794)

Jean le Rond D'Alembert (1717-1783)

Denis Diderot (1713-1784)

Claude Adrien Helvetius (1715-1771)

Paul Henri Dietrich Holbach (1723-1789)

Charles de Secondat Montesquieu (1689-1755)

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

voltaireFrancois Marie Arouet (családi név)Voltaire (1694-1778)


Angol felvilágosodás

Thomas Hobbes (1588-1679)

David Hume (1711-1776)

John Locke (1632-1704)


Isaac Newton (1643-1727)


Irodalmi személyiségek: Pope, Swift, Defoe, Richardson, Fielding


Német felvilágosodás

Immanuel Kant (1724-1804)

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)

Irodalmi személyiségek: Schiller, Goethe, Klopstock, Lessing, Wieland, a "Sturm und Drang" képviselői (Klinger, Lenz, Kotzebue)


Összegzés (következmények)


Ajánlott irodalom

 

Esszékérdések

  1. Elevenítse fel irodalmi tanulmányait és mutassa ki (példákkal is igazolva) Csokonai Vitéz Mihály költészetében Rousseau filozófiájának hatását!
  2. Ismertesse Montesquieu államelméletét! Elveit hasonlítsa össze a korabeli magyarországi politikai gyakorlattal!
  3. Ismertesse a felvilágosodás korának természettudományos elméletét! Hogyan hatott ez a társadalomtudományokra?
  4. Milyen gazdasági elméleteket ismer a felvilágosodás korából, hogyan állták ki ezek a gyakorlat próbáját?

- vissza a tematikához -